Neumnosti se mnogo lažje realizirajo, kot odstranijo

Vse kaže, da bomo slovenski državljani lahko še čez mnoga leta obujali spomine na bodeče ograje na slovensko-hrvaški meji, a ne tako, kot po poti spomina in tovarištva po trasi, po kateri je nekoč potekala okupatorjeva ograja, temveč bomo še čez mnoga leta lahko nazorno hodili po poteh, omejenih z ograjo iz bodeče žice in prehajali skozi vrata panelov na hrvaško stran, da bomo plavali in se okopali v nekoč slovensko-hrvaški Kolpi, ki smo jo z ograjo prepustili v last in posest Hrvaški in to brez arbitraže.

V Dnevniku smo brali o prireditvi v spomin osvoboditve bele Ljubljane 9. maja 1945. Tedaj so Ljubljančani množično in navdušeno prisluhnili nagovoru velikega pesnika Otona Župančiča, ki je z balkona Aleksandrove univerze, sedaj Univerze Ljubljana, slavil svobodo, ki je prišla s prihodom partizanskih brigad in z odstranitvijo ograje iz bodeče žice. Spomin na osrečujočo osvoboditev ves čas po vojni slavimo s pohodom množice državljanov po poti spominov in tovarištva, ki poteka po trasi nekdanje žičnate ograje okoli Ljubljane.

Dnevnik ima zadnje čase veliko opraviti z ograjo iz bodeče žice, saj je razkril, kako je Cerarjeva vlada netransparentno naročala bodečo žico za ograjo na slovensko – hrvaški meji preko Zavoda za blagovne rezerve. Tudi tako imenovana panelna ograja z množico vrat je ograja iz bodeče žice, ker ima na vrhu panelov nataknjeno bodečo žico. Razlika je le v tem, da se pri panelni ograji srnjad in druga divjad ter hišni ljubljenčki ne morejo zaplesti v bodečo žico in poginiti v strašnih mukah, primerljivih s trpljenjem, ki so ga trpele čarovnice v srednjem veku, ko so inkvizitorji od njih izsiljevali priznanje čarovništva. Italijanske okupatorje razumem, da so z ograjo okoli Ljubljane želeli preprečiti osvobodilni boj slovenskega naroda, ravnanje Cerarjeve vlade pa mi dokončno razkriva oznaka INTERNO na vseh dokumentih o nabavi te packarije, namenjene mučenju živali in povzročanju škode slovenskim državljanom, ki imamo to nesrečo, da nas je Cerarjeva vlada zavarovala pred nezakonitim prehajanjem shengenske meje, ki ga naša policija in vojska ne preprečujeta. Namreč ograja, kakršna koli že, ne more človeku preprečiti prehoda, če ni zastražena. Ograja na slovensko-hrvaški meji je nadzorovana tako, da se sem pa tja pripelje ob ograji vojaški mercedesov džip, v katerem se peljeta na izlet v naravo dva vojaka in še ena mlada policajka. Pozimi, ko je bil sneg in ko ni nihče splužil dostopnih poti do Kolpe, tudi teh turističnih ogledov policije in vojske ni bilo, po sledeh v snegu pa je bilo videti, da mejo prehajajo živali in ne ljudje. Tudi, če bi kdo preplaval Kolpo bi lahko neovirano prešel v shengensko območje v Sloveniji. Tako ta ograja res služi le internim namenom, ki jih razkriva Dnevnik.

Iz Dnevnikovega pisanja razberemo, da material za ograje ni bil nabavljen po predpisih javnega naročanja temveč, da so organi zadolženi za nabavo ograje, ravnali po domače in so dokumentacijo o naročanju in izbiranju najugodnejšega ponudnika zgolj fiktivno pripravili za pokrivanje sicer prijateljskih, lokalnih, klientelističnih in verjetno tudi koruptivnih poslov. Pri tem so ravnali toliko nespretno, da je že tisto malo papirjev, ki je po skrivnostnih poteh prišlo v javnost, razkrilo, da je bila ograja nabavljena in postavljena zaradi prikrivanja izčrpavanja proračunskega denarja v korist posameznikov, ki uživajo zaupanje našega predsednika vlade. Akterji teh zlorab javnega denarja, ki ga je omogočila vlada s svojimi slaboumnimi odločitvami o ograji, so se očitno zavedali svojega nepoštenega ravnanja zaradi česar so ves posel označili s oznako INTERNO, tako da so ti dokumenti za javnost nedostopni. Tako je skrivnost vse v zvezi z nabavo materiala, ni pa skrivnost, da je Slovenija plačala družbi Minis in še nekaj drugim družbam za delo postavljanja ograj 6,6 milijona evrov. Sedaj je tudi jasno, da znesek 6,6 milijona evrov ne krije nabave materiala, saj Minis ni kupoval in dobavljal materiala za ograje, ki jih je montiral. Tako je dejanski skupni strošek žičnih ograj še vedno znan le INTERNO in nikakor ne tudi javno. Če lahko pritisne birokrat na nek papir štempelj INTERNO, pa tega štemplja ne more pritisniti na kilometre postavljene ograje, ki si jo lahko vsakdo ogleda na terenu, če se na primer odpravi na lep spomladanski sprehod ob Kolpi po poti zverinskega pobijanja divjadi. Če sprehajalec pri tem še uporabi znanje računstva iz nižjih razredov osnovne šole, mora ugotoviti, da se objavljene številke o naročenih in plačanih kilometrih žične ograje, panelov in vrat ne ujemajo s stanjem v naravi.

Namreč po Dnevnikovih podatkih je nabavljenega in plačanega precej več kilometrov, kot je na terenu postavljenih ograj. Tako INTERNO ni le tisto, kar je znano, ampak je interno še bolj tisto, kar je skrito. Skrito je, koliko ograj je bilo plačanih, ne pa tudi dobavljenih in tudi montiranih ne. Odgovor na enostavno vprašanje, kje so ograje, ki so plačane, a ne montirane, in kje je končal proračunski denar porabljen za material, ki ni dobavljen, bi lahko ugotovila slovenska policija, če bi namesto, da se vozi na oglede raje opravila preiskavo in glede na javno objavljene Dnevnikove informacije preverila sum najrazličnejših zlorab, goljufij ali celo tatvin proračunskega denarja. Tako bi policija opravila svojo osnovno nalogo razkrivanja kaznivih dejanj. Toda, tako kot varuhi meje ne preprečujejo nezakonitega prehajanja meje, tako tudi slovenski policaji ne razkrivajo kaznivih dejanj, ki so skrita za oznako INTERNO. Ne prvič in ne zadnjič v zgodovini slovenske demokracije za časa našega življenja ne bomo izvedeli, kaj se je dogajalo INTERNO, skrito očem javnosti.

Seveda bi lahko vse dvome in špekulacije o poštenosti slovenske vlade lahko presekal moralni predsednik Cerarjeve vlade osebno, če bi malo manj zaupal svojim uradnikom in bi raje malo bolj pogledal interne dokumente vladnih služb in organov. V tem primeru bi lahko opravičil sloves moralnega politika in državljanom dokazal, da zlorabe in okoriščanja niso bila razlog postavitve ograj in da teh nečednih ravnanj njegovih uradnikov tudi bilo ni. Če bi nato v nadaljevanju ugotovil, da je postavitev ograje popolna neumnost, bi vsled njegove moralnosti nemara celo zmogel opravičilo državljanom za vso škodo, ki jo je njegova vlada povzročila Sloveniji in njenim državljanom in bi nato nadaljnje povzročanje škode preprečil z ukazom, naj vsi, ki so se z ograjo okoristili, sedaj iz svojih dobičkov ta simbol omejevanja svobode na svoje stroške odstranijo.

Koliko imamo možnosti, da bo INTERNO postalo JAVNO, ni mogoče oceniti, a zelo verjetno se slovenska oblast še dolgo ne bo otresla svojih INTERNIH poslov in bo še zelo dolgo povzročala škodo državljanom in trpljenje divjadi. Je pač tako, da se neumnosti mnogo lažje realizirajo, kot odstranijo.

Vse kaže, da bomo slovenski državljani lahko še čez mnoga leta obujali spomine na bodeče ograje na slovensko-hrvaški meji, a ne tako, kot po poti spomina in tovarištva po trasi, po kateri je nekoč potekala ograja, temveč bomo še čez mnoga leta lahko nazorno hodili po poteh, omejenih z ograjo iz bodeče žice in prehajali skozi vrata panelov na hrvaško stran, da bomo plavali in se okopali v nekoč slovensko-hrvaški Kolpi, ki smo jo z ograjo prepustili v last in posest Hrvaški in to brez arbitraže.

Verjetno bo Dnevnik že naslednjo leto lahko poročal ne le o pohodu po poteh spominov in tovarištva, pač pa tudi o množični udeležbi pohodnikov po poti neumnosti in trpljenja, ki nam jo je postavila INTERNO slovenska Cerarjeva vlada.

V Vukovcih, na Dan upora proti okupatorju, 27. 4. 2017

Slovenija na drugem tiru

Državni zbor je mirno po sedemurni predstavi za javnost sprejel Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, ki sistemsko uzakonja možnost razpolaganja z javnim denarjem brez nadzora, kar pomeni, da se nujno zgodi natančno to, kar se je zgodilo s TEŠ 6.

Civilna družba in stroka sta v preteklem letu slovenski javnosti dokazala, da vlada z gradnjo drugega tira Divača – Koper na način, kot ga določa vladni predlog zakona, uzakonja netransparentno odločanje in omogoča sistemsko negospodarno trošenje proračunskega denarja. Vlada in državni zbor se nista pustila zmesti in državni zbor je mirno po sedemurni predstavi za javnost sprejel Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (v nadaljevanju zakon)

Glede na javno predstavljeno argumentirano kritiko stroke in civilne družbe in zlasti glede na dejstvo, da so člani Sveta za civilni nadzor nad gradnjo drugega tira v osebnih razgovorih z poslanci obrazložili razloge zakaj ugotavljajo, da je dosedanje vodenje tega projekta nestrokovno in na način, kot ga zagovarja Vlada za državo škodljivo ravnanje, ni mogoče misliti, da je bil zakon sprejet zaradi zmote ali nerazumevanja njegove vsebine. Ne, zakon je sprejet natančno v takšni vsebini, kot sta jo vlada in državni zbor želela in hotela sprejeti. Tu ne gre za psihoanalizo akterjev, temveč gre za presojo po kriterijih zdravega razuma, ki tehta zgolj dejstva o katerih ne moremo dvomiti.

Zakon podeljuje družbi 2TDK d.o.o. koncesijo za gradnjo in za upravljanje drugega tira Divača – Koper in tej družbi zagotavlja:

  • do konca tega leta dokapitalizacijo iz proračuna v višini 200 milijonov evrov;
  • za ves čas gradnje in ves čas koncesije prilive iz nove pristaniške takse, iz novega nadomestila pri cestninah tovornih vozil na avtocestah in iz proračunskih virov v višini, ki bo omogočila odplačevanje dolgov, dobičkov Madžarski republiki skriti za pojmom zalednih držav, za njen predviden vložek, ki je dejansko drag kredit in izplačevanje visokih plač zaposlenih v 2TDK;
  • nadaljevanje vodenja projekta s strani notranjega inženirja DRI d. o. o. , ki sicer v zakonu ni omenjen, a je jasno, da neposredno investitorstvo 2TDK nujno pomeni, da bo vse posle namesto dveh vodenja takšnih projektov neveščih mož dejansko izvajal DRI, ki že vse od leta 2013 dalje pripravlja vse odločitve, ki jih sprejemajo resorno ministrstvo, vlada in državni zbor;
  • izključitev nadzora javnosti, saj so vsi notranji organi nadzora organi vlade kot skupščine ali organi resornega ministra;
  • možnost nadaljevanja gradnje v nasprotju s sistemskimi predpisi, ki urejajo vodenje javnih investicij, saj za pričetek del 2TDK ne potrebuje investicijskega načrta, pač pa le potrditev nedoločene višine nepovratnih sredstev iz evropskih skladov;
  • možnost drugim državam posegati v slovensko suverenost s prevzemom položaja družbenikov v 2TDK kot upravljalca infrastrukture s statusom grajenega javnega dobra Republike Slovenije;
  • možnost 2TDK nadaljevati s naročanjem študij in financiranjem pripravljalnih dejanj, za kar lahko porabi vseh 200 milijonov proračunskega denarja, ne da bi moral progo dejansko začeti graditi, saj po zakonu celo ne sme pričeti z gradnjo, če ne bo željenih evropskih nepovratnih sredstev;
  • možnost povečanja slovenskega javnega dolga, saj 2TDK nima nikakršnih investicijskih sredstev, če nepovratnih sredstev evropske unije ne bo, ali pa bodo dodeljena v mnogo manjši višini od višine, ki jo napoveduje Vlada, razen državnega denarja in denarja, ki ga bo pridobil s krediti z državnim jamstvom.

Vse navedeno pomeni, da bomo za drugi tir porabili poleg že porabljenih 55 milijonov še dodatnih 200 milijonov evrov.

Kaj bomo za ta denar dobili je jasno. Poleg gradbenega dovoljenja, ki mu bo veljavnost nemara potekla prej, kot se bo začela gradnja bomo imeli za več tovornjakov fasciklov študij in projektov. Mogoče bo zgrajena še kakšna dostopna pot, a drugi tir Divača – Koper ne kot enojna in ne kot dvojna proga gotovo ne. Če pa se vendar zgodi, da nam evropski skladi odobrijo 300 milijonov evrov in da Madžarska vloži 200 milijonov evrov in da nato 2TDK z državno garancijo najame še 300 milijonov evrov kreditov, bomo v naslednjih letih soočeni z dejstvom, da je potrebno vložek Slovenije na škodo davkoplačevalcev še podvojiti ali potrojiti, da bomo končno dobili tako željenih in potrebnih 27 km sodobne železnice za tovorni promet.

Uresničitev napovedanega ni le možnost, temveč gre prav za nujnost. Namreč, če zakon sistemsko uzakonja možnost razpolaganja z javnim denarjem brez nadzora, se nujno zgodi natančno to, kar se je zgodilo s TEŠ 6. Investitor, ki neomejeno in brez nadzora razpolaga z javnim denarjem, je stimuliran porabiti čim več, saj ne zapravlja svojega denarja. Več kot javnega denarja porabi in večje kot so razlike med porabljenim in dejansko vrednostjo narejenega, slajši je kolač vodenja investicije izpostavljene korupcijskemu tveganju. Koliko se iz tako vodenih investicij pretoči v nagrade za nestrokovno in intelektualno nepošteno delo inženirjev, koliko gre k političnim strankam in kakšne so te skrivnostne poti plačilnega prometa ni mogoče izvedeti, ker so vse to strogo varovane državne skrivnosti. Vidimo le posledice, izražene v obliki revnega življenja večine državljanov, ki s svojo revščino plačujejo razkošno potrato države, njenih organov in vseh organiziranih projektantov, inženirjev, pravnikov, ekonomistov, svetovalcev, menedžerjev, nadzornikov in še vseh ostalih brezvestnežev, ki veselo in lagodno uživajo življenje na račun javnega denarja. Če ob tej prijetnosti uspe komu še kaj pridobiti na primer za usluge pri javnem naročanju gradbenih del, je to še razlog več, da se vsa srenja lobistov in svetovalcev prizadeva razlagati natančno to, kar si  ministri na čelu z njihovim predsednikom in poslanci želijo.

In vendar je projekt drugega tira Divača – Koper v eni podrobnosti drugačen od primera TEŠ 6.

Iz javno objavljenih poročil preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanec Matjaž Hanžek je razvidno, da se vsi akterji TEŠ 6 od Boruta Pahorja do Petra Kotarja izmotavajo tako, da so se pač zanesli na strokovna poročila, da so zaupali ministru, da ni bilo mogoče predvideti gibanja cen elektrike, da niso vedeli da je ta investicija vodena nezakonito, ker naročila niso bila oddana po postopku javnega naročanja. Torej nihče ni nič kriv, ker pač ni vedel ali ni mogel vedeti, kako zelo narobe je zastavljen ves projekt TEŠ 6. Obratno pa pri drugem tiru Divača – Koper nihče, ne predsednik vlade, ne njegov minister za infrastrukturo, ne predsednik državnega zbora, ne poslanci koalicije, ne poslanci opozicije, ki so glasovali za sprejem zakona ne bodo mogli nikoli razlagati, da niso bili opozorjeni, da niso vedeli, da imata stroka in civilna družba, ki argumentirano dokazujeta, da se investicije ne vodi na tak način, razen, če ne želimo škodovati javnim interesom enostavno prav. Vsi odgovorni so sprejeli zakon in z njim omogočili sistemsko izčrpavanje proračuna v škodo države in njenih državljanov, ki bodo plačali to potratnost in v škodo gospodarstva, ki bo ostalo brez potrebne infrastrukturne prometne povezave in bo trpelo škodo zaradi odtekanja prometnih tokov v Italijo in Avstrijo mimo Slovenije. Že res, da so krivi strokovnjaki, ki so mirno pripravili tak zakon in ki mirno že vse od leta 2013 dalje vodijo ta projekt tako, da se porablja denar, čeprav se projekt ne premakne iz položaja možnega v stanje izvedenega, toda nedvomno so odgovorni predsednik vlade, prometni minister in vsi ostali voljeni in imenovani funkcionarji zaslužni za sprejem tega zakona, ki so predlagane odločitve sprejeli in odločili. Vsi ti po imensko znani ne bodo mogli razlagati, da niso vedeli in da so bili v zmoti, kajti stališčem stroke in civilne družbe so celo priznali, da vladni zakon res ni namenjen varovanju javnih interesov, a so kljub temu sprejeli zakon, čeprav vedo kakšno škodo bo ta zakon povzročil Sloveniji in vsem njenim državljanom.

Kako je vse to mogoče?

Odgovor je zelo enostaven. Oblast si dovoli ignorirati stroko in proteste civilne družbe, ker v Sloveniji ne delujejo institucionalni organi nadzora. Predsednik računskega sodišča ve, da je ta zakon hudo sporen in kljub temu ne opravi revizije in ne razkrije dejstev o vodenju tega projekta, ki jih civilna družba ne more ugotoviti, ker ji pristojni organi skrivajo informacije javnega značaja. Predsednik protikorupcijske komisije razlaga da je sprejem zakona po nujnem postopku, dejansko brez javne obravnave nedopusten, a ne uvede nikakršnega postopka proti akterjem ravnanja, ki pomeni korupcijsko tveganje, niti ne vloži nikakršne pobude pri pravosodnih organih v smeri preprečitve korupcijsko tveganih ravnanj. Tarča na javni TV prikaže vrsto dejstev, ki vzbujajo utemeljen sum, da je pri dosedanjem vodenju tega projekta prišlo do zlorab oblasti, a državno tožilstvo ne zahteva nikakršne preiskave, kaj šele da bi razmišljalo o vodenju kazenskih postopkov zoper vse, ki neodgovorno in negospodarno trošijo javen denar in zlorabljajo oblast. Ministrstvo za finance in proračunska inšpekcija ne preprečita trošenje proračunskega denarja v projektu, ki nima niti investicijskega programa, ki nima niti približno znanih virov financiranja, kaj šele da bi imel zagotovljena investicijska sredstva. Nadzorni svet 2TDK, v katerem pet eminentnih članov nadzoruje dva moža v 2TDK ne opravlja svoje funkcije, saj dela 2TDK ne nadzoruje ne dosti, ne malo, ker ga sploh ne nadzoruje. Državni zbor, v katerem poslanci javno razlagajo, da ministri zavajajo (kar je le lepši sinonim za lažejo), pa zoper te lažnive kljukce ne ukrepa, kaj šele, da bi jih razrešil.

Vse navedeno slovenska javnost mirno spremlja in se ne razburja. Povprečen Slovenec bi bil pripravljen tatiča, ki mu na njegovi njivi izkoplje par krompirjev obesiti na prve gavge, a zoper funkcionarje, ki brez sramu zlorabljajo oblast in nas tlačijo v revščino ni pripravljen nit protestirati, kaj šele, da bi uporabil legalna sredstva in bi šel overit kakšno svojo izjavo o podpori zahtevam na preprečitev zlorab na upravno enoto.

Ob vsem tem mi pride v misel pesem redko poštenega in srčno dobrega, žal že pokojnega pesnika Ivana Volariča Feota z naslovom Poskočnica, ki glasi: »Fašisti so poskakovali po svojih žrtvah.« Pesem bi lahko parafrazirali v pesem z naslovom Veselica, ki glasi: »Oblastniki veselo gazijo po lastnem ljudstvu.«

Če bi bila Slovenija na prvem tiru, vse navedeno ne bi bilo mogoče. Toda Slovenija je na drugem tiru in je vse navedeno ne le mogoče, ampak naravnost nujno.

Neumnost varuje Slovenijo

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, ki ga je prejšnji teden sprejela slovenska oblast, objavljen pa je bil v zadnji številki Uradnega lista, je dejansko brezpredmeten pravni akt, saj glede na mednarodno pravo in glede na našo ustavo dejansko ne more imeti nikakršnih pravnih posledic in dejansko ne pomeni ne veliko ne majhno varnost Slovencev, ker dejansko pomeni nič. Resnica tega zakona je, da pomeni nič in je neumen vsak, ki misli, da bomo Slovenci zaradi te neumnosti v naši državi bolj varni, kot bi bili brez te dopolnitve in sprememb zakona o tujcih.

V 5. številki Uradnega lista Republike Slovenije za leto gospodovo 2017 sta s takojšnjo veljavo objavljena dva zakona, ki zagotavljata državljanom varnost znotraj meja naše republike. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-2D) je pooblastil policijo, da predlaga vladi, da le ta predlaga Državnemu zboru, da ta lahko naroči policiji, naj preneha spuščati v republiko tujce, ne glede na to, ali gre za begunce, ali za migrante, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B) pa je izrecno pooblastil policijo, da po mili volji postavlja bodečo žico in druge ograje in tehnična sredstva na katerekoli parcele ne glede na lastništvo in tako prepreči legalen ali ilegalen vstop tujcev na našo sveto zemljo. Navedene zakonske spremembe naj bi zagotavljale slovenskemu ljudstvu varnost in nas branile pred vsemi tujci ne glede na njihovo vero, raso, spol, starost ali katerekoli druge osebnostne lastnosti. Tujec je potemtakem nezaželen in nima pri nas kaj iskati, še manj početi.

ZNDM-2B v javnosti ni vzbudil posebne pozornosti, čeprav v zvezi s postavljanjem ograj in vsega ostalega, kar pride naši policiji in histerični vladi na misel, odpravlja vsa pravna pravila in predpise, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, rabo voda, lov in ribolov. Policija po tem zakonu lahko počne kar se ji zljubi, državljani pa moramo to samovoljo mirno trpeti in se veseliti svoje revščine znotraj bodeče žice, ki jo lahko uživamo v popolni varnosti, ki nam jo prinašajo novo sprejeti zakoni. ZNDM-2B je pač zbledel spričo ZTuj-2D, ki je razvnel politične in pravne razprave o skladnosti njegovih določb s slovensko ustavo in ratificiranimi mednarodnimi deklaracijami in konvencijami s področja človekovih pravic, posebej še glede varovanja pravic beguncev. Kakor koli so pravni in ideološki spori naših poslancev in avtoritet s področja ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic ostri in visoko strokovni, pa je dejstvo, da nihče ni opazil, da so vsi ti spori pravzaprav brezpredmetni.

Slovenska ustava v 8. členu določa, da se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela v Parizu 10. 12. 1948, določa mednarodno sprejet civilizacijski standard človekovih pravic, torej tudi pravic tujcev, beguncev in migrantov, če jim priznavamo da so ljudje. Deklaracija sicer ni mednarodna pogodba, a je njena vsebina konkretizirana in sprejeta v konvencijah, med drugimi tudi v Konvenciji o beguncih iz leta 1951 in protokolu k tej konvenciji iz leta 1967, kar vse je Slovenija ratificirala z zakonom o ratifikaciji z dne 6. 7. 1992. Nadalje je Slovenija 14. 5. 1993 podpisala Evropsko deklaracijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope iz leta 1950, ki jo je z zakonom ratificirala 28. 6. 1994.

Po 8. členu slovenske ustave te objavljene in ratificirane pogodbe vežejo Slovenijo tako, da se norme ratificiranih konvencij neposredno uporabljajo. Torej so mednarodne pogodbe v neposredni uporabi močnejši pravni akt od zakona, saj jim slovenska ustava podeljuje močnejši položaj z neposredno uporabo. Še več, te pravice imajo zagotovljeno tudi varstvo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kar pomeni, da bi Evropsko sodišče presojalo v primeru sporov kršitve pravic beguncev in migrantov kot tujcev ne glede na določbe ZTuj-2D. To pomeni, da je ZTuj-2D dejansko brezpredmeten pravni akt, saj glede na mednarodno pravo in glede na našo ustavo dejansko ne more imeti nikakršnih pravnih posledic in dejansko ne pomeni ne veliko ne majhno varnost Slovencev, ker dejansko pomeni nič. Resnica tega zakona je, da pomeni nič in je neumen vsak, ki misli, da bomo Slovenci zaradi te neumnosti v naši državi bolj varni, kot bi bili brez te dopolnitve in sprememb zakona o tujcih.

Očitno se navedenega zaveda tudi profesor ustavnega prava, predsednik vlade Miro Cerar, saj sicer ne bi imel potrebe spreminjati in dopolnjevati še Zakona o nadzoru meje s še ostrejšim poseganjem v temeljne pravice ne le človeka na sploh, ampak tudi v pravice državljanov Slovenije, ki so kot temeljne človekove pravice ustavno pravno varovane. Tako kot ZTuj-2D ne daje varstva, tako tudi ograje in tehnična sredstva na mejah ne varujejo našega ozemlja pred legalnim ali ilegalnim vstopom tujcev. V SFRJ je armada striktno varovala meje in so nenehno ob mejah trojke graničarjev po dnevi in ponoči, 24 ur na dan v vsakem vremenu nadzorovale meje in lovile vse, ki so skušali priti v Jugoslavijo ali iz nje pobegniti. Pogosto je prišlo tudi do streljanja in pogosto so na mejah obležali ranjeni ali ubiti begunci. Tudi mnogi Slovenci so žalostno končali svoje poskuse pobegniti v Avstrijo ali Italijo, saj so jih graničarji ujeli, ali ustrelili. Tudi mnogi Bolgari, Albanci, Romuni so izkusili ostrino jugoslovanskih graničarjev. Takšnega jugoslovanskega varstva meje ne pričakujem, ne ker ga naša vlada nemara ne bi želela, ampak, ker ga naša policija in vojska nista sposobna izvajati. Vsaj upam, da slovenski policaji in vojaki niso sposobni na meji pobijati beguncev in migrantov. Tudi če bi bili sposobni, pa sem prepričan, da se to ne bo zgodilo, ker slovenska policija in vojska slovenske meje sploh ne nadzorujeta.

V letošnjem mrzlem januarju je Kolpa čez in čez zamrznila in bi jo po ledu lahko vsakdo brez težav prekoračil tam, kjer so ograje, tam, kjer ograj ni ali tam, kjer so le še ostanki ograje, ki kazijo lepoto Bele Krajine. Belo Krajino je letos tudi debelo zasnežilo in ker nihče ne pluži dostopnih poti do Kolpe, slovenska vojska in policija z dragimi in zmogljivimi mercedesovimi terenskimi avtomobili ne more pripeljati do Kolpe in je zato že skoraj dva meseca ta del meje čisto brez nadzora. Slovenija ima denar, da gradi brezpredmetne ograje, toda ne zmore splužiti poti, da bi vojska in policija lahko opravljala vožnje ob meji. Res bi policaji in vojaki lahko gazili sneg do kolen, kot so to nekoč počeli jugoslovanski graničarji, a tega ne prakticirajo, vsaj jaz še nisem videl ne vojaka ne policaja, ki bi gazil sneg ob meji in na vsakih nekaj minut preveril, ali nemara kakšen begunec nelegalno pleza čez ograjo, ali se plazi pod njo, ali pa kot mnoge srne do smrti krvavi na bodeči žici. Seveda policija in vojska ni tako neumna, da bi po dnevi in pomoči v vsakem vremenu nadzorovala mejo, saj to sploh ni potrebno, ker beguncev, ki se jih boji naša vlada in za njo še poslanci, dejansko sploh ni. Tako smo varni, a ne zaradi varovane meje, pač pa zato ker beguncev ni, pa tudi če bi bili, nas ne bi ogrožali s tem, da bi (kot je to bilo preteklo leto) preko Slovenije želeli priti v Avstrijo.

Državni zbor je na predlog vlade sprejel omenjena zakona in s tem celemu svetu sporočil, da Slovenija ne spoštuje sprejete deklaracije in konvencije o človekovih pravicah, še zlasti o pravicah beguncev. S tem je slovenska zakonodajna in izvršna oblast celemu svetu sporočila, da Slovenija kot država ni nič boljša od samozvanega muslimanskega kalifata, ki pobija in muči prebivalstvo na svojem ozemlju, posiljuje ženske, terorizira demokratičen zahod in njemu ljubo nedemokratično Turčijo in uničuje svetovno kulturno dediščino in povzroča množičen eksodus milijonov beguncev, ki jim Slovenija odreka njihove človeške pravice. Slovenija tako ignorira temeljne civilizacijske pridobitve razglašene s Deklaracijo o človekovih pravicah iz leta 1948. Razlika je le to, da prvi svoje nespoštovanje človekovih pravic demonstrira na najgrozovitejši možen način, Slovenija pa demonstrira svoje nespoštovanje sprejetih civilizacijskih standardov na najneumnejši možen način. S sprejetimi zakoni namreč ne dosega ciljev, ki jih razglaša, saj nam ne zakoni ne ograje ne dajejo varnosti, oboje pa povzroča veliko škodo Sloveniji in njenim državljanom.

Vsekakor vidimo, da je varovanje Slovenije na način, kot ga izvajata naša izvršna in zakonodajna oblast, pravzaprav neumnost brez primere. Kako je to mogoče, zakaj naša vlada to počne? Mar ne bi bilo primerneje spoštovati človekove pravice, ne le tujcev ampak tudi slovenskih državljanov tako, da bi se odrekli neumnosti in raje skrbeli za krepitev gospodarstva, za zagotavljanje socialne in pravne varnosti državljanov. Koliko bi bilo manj gorja, če bi imeli manj brezposelnih, site otroke v šolah in preskrbljene starčke v domovih za ostarele, manj čakajočih na zdravniške posege, več zadovoljnih kulturnikov, ki bi nas osrečevali z umetnostjo. Mar nam je res treba mirno gledati, kako skoraj polovica mladih generacij zapušča Slovenijo in gre s trebuhom za kruhom po svetu, ker doma ne vidijo nikakršne perspektive za dostojno življenje. Gotovo bi stranka, ki je na oblasti, na naslednjih volitvah premočno zmagala, če ne bi ravnala neumno in če bi sledila zdravemu razumu, kot ga opisuje to besedilo. Toda očitno je račun drugačen. Neumnost je temelj za uspeh na volitvah, ker si vladajoča stranka obeta zmagati in ponovno dobiti zaupanje volivcev, ker bodo le-ti nasedli ideologiji neumnosti, ki temelji na strahu in na zlaganosti.

Kakor koli že, pa moramo ugotoviti, da imajo vse te potegavščine slovenske oblasti tudi racionalen razlog. Ne glede na neumnost, opravičujejo trošenje javnega proračunskega denarja, ki ga državljani ob svoji revščini plačujemo v proračun, sicer ne rade volje, a nam drugega ne preostane, ker nam davkarija sicer prisilno pobere še več, kot nam pobere s plačili, ki jih sami nakazujemo na enotni zakladniški račun. Zbran denar je treba porabiti, seveda ne za javno, ampak za korist vseh prisklednikov, ki so blizu oblasti. Koliko javnega denarja je poniknilo v naročilih za ograjo, ki so bila dana brez razpisov, koliko stanejo vožnje dveh vojakov in ene policajke v dragih terenskih vozilih naše vojske, koliko nas bo stalo opremljanje policije in vojske ne bomo nikoli izvedeli, saj gre za nadvse skrbno varovane skrivnosti. Očitno je naši oblasti koristno polniti prave žepe in ob tem sejati strah pred begunci, da bi od nacionalizma in vere zaslepljeni volivci nagradili vladajočo stranko še na naslednjih volitvah s še enim mandatom.

Vse kaže, da si Slovenci zaslužimo, da bi se vladajoča Stranka modernega centra, preimenovala v Stranko neumnega centra, saj – kot izgleda – bo neumnost vladala še naprej tako, kot vlada do sedaj.

Klemenčičeva pisma svetemu Miklavžu

Priče smo tradicionalnemu političnemu manevru vzbujanja pozornosti z dejansko stranskimi problemi, ker se želimo odmakniti od razkrivanja pravih vzrokov. Tako se to dela. Poišče se grešne kozle in se pripiše njihovemu ravnanju vsa odgovornost za vse, kar je narobe. Nato se te grešne kozle v veliko zadovoljstvo ljudstva popljuva in osramoti. Ljudstvo je veselo, ker zmotno misli, kako oblast rešuje probleme in ne vidi, da pravzaprav vse ostaja po starem in da se nič ni premaknilo na bolje, če oblast še naprej ne spoštuje svojih pristojnosti in neodgovorno še naprej opušča nadzor in uveljavljanje odgovornosti na dnevnem nivoju v vseh postopkih. Sistemsko pa bo še vedno vse urejeno tako, da pravne države ne bo ne kmalu, ne pozno, saj ne moremo pričakovati uresničitve želja, če nimamo jasne predstave, kako cilje postopoma doseči in kaj storiti, da se trendi obrnejo v konstruktivno in trajno uveljavljanje poštenega in odgovornega dela v vsakdanji praksi.

Pred kratkim sem si ogledal zares prisrčen poljski film slovenskega režiserja Pisma svetemu Miklavžu. Zgodbe junakov v filmu se prepletajo in se srečno končajo, saj na koncu vsi dosežejo pomiritev in usoda jim nameni vse, kar si srčno želijo.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič nam v intervjuju v Objektivu pojasni več novoletnih želja, katerih uresničenje bi pomenilo uveljavljanje pravne države, pravično in pravočasno sojenje, odgovornost pravobranilcev za njihovo malomarno opravljanje dela in končno uveljavljanje odgovornosti bančnikov za povzročeno bančno luknjo. V dokaz resnega namena nam minister Klemenčič nato predstavi še zadevo Šelih, ki po 23-letni sodni kalvariji dočaka srečen konec, in tožnika, zakonca Šelih, končno dobita opravičilo države in sožalje bolnišnice. Koliko pa znaša odškodnina, ki jo je iz javnega denarja plačala država pa bo kot oseben podatek ostalo javnosti prikrito.

Veseli nas lahko, da je končno vsaj eden od ministrov aktualne vlade doumel, da je neodgovorno delo in neizvrševanje pristojnosti državnih organov pomemben vzrok vseh negativnih pojavov v našem vsakdanjem življenju in da je prav pomanjkanje uveljavljanja odgovornosti potuha funkcionarjem v javni sferi. Menedžerjem v civilni družbi je to pomanjkanje nadzora in opuščanje terjanja odgovornosti vzrok, ki omogoča širjenje zlorab, korupcije in klientelizma na vseh nivojih. Prav to primitivno delovanje, oziroma opuščanje delovanja države, naravnost uničuje slovensko gospodarstvo, povzroča apatijo prebivalstva in jemlje perspektivo dostojnega življenja veliki večini državljanov. Toda, ali stališča ministra Klemenčiča ob njegovih spoznanjih in napovedanih reformah omogočajo upanje, da se bo slovensko pravosodje in delovanje državnih organov res spremenilo v smeri uveljavljanja pravne države?

»Slovenija je v tem trenutku v različnih tožbah izpostavljena za več kot milijardo evrov«, pravi minister. Če simuliramo, da bodo prizadevanja ministra uspešna in bodo sodišča razsodila v vseh pravdah, tudi v tistih, kjer je tožena država v razumnem roku nekaj mesecev do na primer največ leta ali dveh, ugotovimo, da glede na dejstvo, da slovenski proračun nima po vzoru ameriškega proračuna imunitete v izvršilnih postopkih, potem lahko pričakujemo hude težave Slovenije že v proračunskem obdobju 2017 do 2018. V tem proračunu ni rešeno le vprašanje 200 milijonov za plače javnih uslužbencev, temveč tudi ni predvidenih sredstev za poravnavo obveznosti po pravnomočnih sodbah, ki se bodo po pravosodnih reformah usule na proračun že do konca leta 2018 v predvideni višini preko milijarde evrov. Če nas doleti še razsodba v arbitražnem sporu pred Arbitražo pred mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov v zadevi št. ARB/13/10 v Washingtonu, kjer Impresa Grassetto proti Sloveniji terja skoraj 100 milijonov evrov odškodnine, ker slovensko sodišče že več kot deset let ni razsodilo o zahtevku Grassetta zoper DARS zaradi predora Trojane, se bo izpostavljenost Slovenije povečala še za kakšnih 10 % izpostavljenosti po sodbah slovenskih sodišč. Težave proračunskega zagotavljanja kritja obveznosti proračuna in s tem povezane težave solventnosti države so vsekakor posledica, ki nam bo zagrenila veselje nad hitrim in učinkovitim sojenjem slovenskih sodišč, ki ga napoveduje minister Klemenčič. Tako res ni mogoče vedeti, kako nas bo želja zagotoviti hitro sojenje, sporočena v izjavah ministra Klemenčiča osrečila ob napovedanem Miklavževem darilu, ki se nam obeta.

Možna je seveda še drugačno razumevanje napovedi v kontekstu zadeve Šelih in da nam vse reforme ne bodo prinesle nič drugega kot nekaj primerov za vzbujanje popularnosti vladajoče politike na račun posameznih zadev, sistemsko pa bo še vedno urejeno tako, da pravne države ne bo ne kmalu, ne pozno, saj ne moremo pričakovati uresničitve želja, če nimamo jasne predstave, kako cilje postopoma doseči in kaj storiti, da se trendi obrnejo v konstruktivno in trajno uveljavljanje poštenega in odgovornega dela v vsakdanji praksi.

Minister Klemenčič zlasti stresa svojo jezo nad pravobranilci, ki s svojo malomarnostjo in opustitvijo skrbnosti povzročajo škodo državi, ki mora plačevati davek na pravobranilsko šlamparijo. Jeza je nedvomno na mestu, toda, ali so res pravobranilci krivi za milijardno izpostavljenost Slovenije v pravdnih postopkih? Če prav premislimo, smemo pravobranilcem očitati odgovornost le v zadevah, kjer so kaj opustili ali kaj zanemarili, v posledici česar je sodišče razsodilo drugače, kot bi odločilo, če napake pravobranilci ne bi zagrešili. Nedvomno je izvirni greh predvsem malomarno in neodgovorno ravnanje državnih organov in njihovih uradnikov na čelu z vlado, ki ne opravljajo svojih pristojnosti strokovno, odgovorno in v javno korist, ampak zaradi neumnosti, ali zlonamernosti raje omogočajo različnim tožnikom, v škodo proračuna in s tem v škodo vseh državljanov, uveljavljati premoženjske zahtevke v enormnih višinah. Če bi pravobranilci opravljali svojo dolžnost briljantno, bi bila izpostavljenost Slovenije v pravdnih postopkih še vedno praktično enaka, saj pravično sodišče, ki sodi po veljavnih predpisih in pravilno ugotavlja dejansko stanje, ne more odločiti drugače, kot zahtevku ugoditi, če je utemeljen. Zahtevki proti državi pa nedvomno so utemeljeni, če je ugotovitev ministra Klemenčiča o višini izpostavljenosti pravilna. Višina izpostavljenosti Slovenije v pravdah je zelo verjetno pravilna, a zgrešeno je upanje pravosodnega ministra, da bo težava rešena z reorganizacijo pravobranilstva, na podlagi katere isti ljudje ne bodo več funkcionarji, ampak javni uslužbenci.

Priče smo tradicionalnemu političnemu manevru vzbujanja pozornosti z dejansko stranskimi problemi, ker se želimo odmakniti od razkrivanja pravih vzrokov. Tako se to dela. Poišče se grešne kozle in se pripiše njihovemu ravnanju vsa odgovornost za vse, kar je narobe. Nato se te grešne kozle v veliko zadovoljstvo ljudstva popljuva in osramoti. Ljudstvo je veselo, ker zmotno misli, kako oblast rešuje probleme in ne vidi, da pravzaprav vse ostaja po starem in da se nič ni premaknilo na bolje, če oblast še naprej ne spoštuje svojih pristojnosti in neodgovorno še naprej opušča nadzor in uveljavljanje odgovornosti na dnevnem nivoju v vseh postopkih.

Žal pa ni le opuščanje dolžnega ravnanja izvor naraščanja slovenske revščine, temveč je izvor siromašenja proračuna tudi posledica aktivnega ravnanja vlade in njenih organov, ki s svojimi odločitvami povzročajo škodo državljanom. Postavitev žične ograje na meji s Hrvaško je stala neznano višino proračunskih milijonov, a ni dosegla napovedanih ciljev, saj se varnost zaradi ograje ni povečala, ker ograja brez dejanskega nadzora na meji ne zadrži niti enega begunca. Državljani imamo tako škodo, nimamo pa varnosti. Ustanovitev družbe 2TDK je olajšala proračun za milijon evrov, grozi pa nam še dokapitalizacija v višini 200 milijonov evrov. Tako imamo družbo 2TDK in imamo izčrpavanje proračuna, še vedno pa ne bomo imeli drugega tira Divača – Koper. Zdravnikom bo proračun plačal 40 milijonov več, toda državljani bomo še vedno imeli zdravstvo, ki nam ne bo zagotavljalo ustreznega varstva, čeprav vsak mesec plačamo zavarovalne premije ZZZS-ju in ostalim zavarovalnicam v višini, ki bi bila verjetno zadostna, če bi vsi v zdravstvenem sistemu opravljali svoje dolžnosti odgovorno in dobronamerno v korist pacientov, ne pa v korist skorumpiranih elit in zavarovalnic.

Ker nimam božjih atributov, da bi bil ves oko in uho in ves duh, ne vidim in ne slišim vsega in tudi vsega ne vem, zaradi česar ne morem našteti vseh malomarnosti, zlorab, opustitev, zlonamernosti in neumnosti, ki jih dnevno počnejo organi izvršilne oblasti, ki jo državni zbor nadzira, tako kot Banka Slovenije nadzira poslovne banke, se pravi jih sploh ne nadzira. Zato prepuščam razmišljajočim bralcem, da moj začeti seznam nadaljujejo in dopolnijo, da bomo vsi skupaj nastavili naši izvršilni oblasti zrcalo, v katerem bo videla svojo pravo podobo.

Dokler ne bomo dojeli, da je nujno spremeniti model državnega upravljanja v smeri spoštovanja prava in zdravega razuma, bomo lahko še naprej pisali pisma svetemu Miklavžu, a naše želje gotovo ne bodo uresničene tako, kot so uresničene želje junakov v filmu Pisma svetemu Miklavžu.

Mirno trpi in gladuj brez miru

V nadvse poučnih filmih Walta Disneya za otroke o življenju v naravi smo videli, kako levinja pokonča antilopo in kako takoj na mrhovino planejo hijene in gologlavi jastrebi, okoli pa se plazijo še kojoti in drugi mrhovinarji, vsi z neprikrito namero pograbiti zase kakšen grižljaj. Od antilope prav hitro ne ostane ničesar, kar bi bilo mogoče pokopati, saj različni mrhovinarji pohrustajo še kosti. Tako za kralja živali ne ostane ničesar za pod zob in ostane lačen. Sam si je kriv, če uplenjene antilope ne vzame pravočasno v svoj nadzor in če jo ne požre, še preden si jo prilastijo ogabni in pogoltni mrhovinarji.

Slabe terjatve slovenskih bank je vlada, ki jo je takrat vodila Alenka Bratušek, po natančno pripravljenem scenariju vlade, ki jo je pred tem vodil Janez Janša, prenesla na DUTB in jih plačala z drago izposojenim denarjem, ki ga sedaj s svojo revščino, kljub izkazani in zatrjevani rasti BDP, plačujemo slovenski državljani. Smisel vseh vladnih bravur je upanje, da bo DUTB s prevzetimi terjatvami dobro upravljala, da bo sanirala kakšno prezadolženo podjetje in predvsem, da bo slabe terjatve unovčila in z izkupičkom pokrila vsaj del, če ne že celotno realno vrednost prevzetih terjatev, oziroma, naj bi bila to celo možnost kreiranja dobička za državo. Skratka, levinja Slovenija je uplenila antilopo slabih terjatev, da bi lev, slovenski narod iz črede narodnega bogastva pohrustal uplenjeno truplo. Toda to truplo je vlada prepustila na milost in nemilost mrhovinarjem, ki jih nihče ne nadzoruje. Seveda je povsem logično, da mrhovinarji v medsebojnih bojih za mrhovino, vredno 5,5 milijarde evrov, ta plen hitro žrejo in prav kmalu ne bo od te mrhovine ostalo ne mesa ne kosti za slovenski narod, ki je dovolj neumen, da ne upošteva, da je za odganjanje mrhovinarjev potrebno uporabiti vsa razpoložljiva sredstva nadzora in jih brez milosti preganjati in tolči, sicer ne odnehajo, dokler je mogoče karkoli še požreti.

Ob zadnjih medijskih objavah o negotovi usodi predsednika upravnega odbora DUTB dr. Marka Simonitija so zopet aktualna vprašanja o višini plač DUTB menedžerjev in zdi se, kot da so za slovenske razmere enormne plače po skandinavskih kriterijih edini problem in edino zgražanja vredno ravnanje. Dr. Marka Simonitija, ki se je nekoč skupaj z mag. Urošem Koržetom že proslavil z računovodskimi bravurami pri reševanju bankrotiranih podjetij po razpadu jugoslovanskega trga, ki so se praviloma končale s stečaji podjetij, ki jih je strokovna ekipa reševala, a ne rešila pred propadom, sedaj politiki populistično obtožujejo nemoralnega ravnanja, ker je razmišljal, kako obiti Lahovnikov zakon in omogočiti zakonito izplačevanje za slovenske razmere absurdno visokih plač.

Predsednik vlade in pravno dosledna ministrica za finance seveda ne bosta podlegla populističnim zahtevam slovenskega ljudstva, ki strpno opazuje, kako dnevno izginjajo in hlapijo v nič slabe terjatve v upravljanju DUTB. Ker se predsednik vlade in njegova ministrica za finance zavedata, da je poslanstvo DUTB zagotoviti kritje za odplačilo državnih dolgov, povzročenih z dokapitalizacijo slovenskih bank, bosta gotovo preverila in ugotovila, koliko je DUTB iz upravljanja slabih terjatev že prigospodarila in koliko je že DUTB nakazal denarja za prevzete terjatve. Prepričani smo lahko, da bosta, če se bosta tega res lotila ugotovila, da DUTB do sedaj še ni plačal za prevzete terjatve niti počenega groša, saj se je DUTB celo še dodatno zadolžila za kritje svojih stroškov poslovanja, se pravi za plačevanje plač svojih uslužbencev. Povedano drugače, dosežene kupnine pri razprodaji slabih terjatev ne krijejo niti stroškov poslovanja DUTB, v posledici česar tudi državni proračun ne more dobiti nikakršnega prihodka za odplačilo kreditov za pokritje bančne luknje.

Glede na dejstvo, da ministrstvo za finance ne ve, kaj se na DUTB dogaja, saj če bi kaj vedelo, ne bi ob vsakem škandalu, ki ga sprožijo novinarji, ko jim po pomoti ali po nalogu političnih spletkarjev uide kakšna škandalozna vest, zahtevalo poročila o zadevi in se ne bi šele dalo podučiti, kako novinarji širijo krivo vero. Tako ima sedaj Marko Simoniti možnost dokazovati, kako ni storil nič protizakonitega in da je zagotovil s svojim ravnanjem zakonito izplačevanje plač v mnogokratniku možnosti po Lahovnikovem zakonu. Z gotovostjo lahko ugotovimo, da vlada in njeni resorni organi, kakor tudi institucije, ki so po zakonu dolžne prisluškovati in nadzirati upravljalce javnega premoženja (SOVA, Računsko sodišče, FURS, NPU, Urad za preprečevanje pranja denarja, Protikorupcijska komisija in še kakšen takšen organ) ne opravljajo nadzora in ne čuvajo javnega premoženja. Zato lahko z gotovostjo domnevamo, da se bo slovenskim državljanom zgodilo natančno to, kar doleti leva kralja živali, to pa je, da bodo ostali lačni. Namreč, kakor ne moremo pričakovati, da bi se mrhovinarji odpovedali žretju mrhovine v korist leva, tako z gotovostjo lahko predvidevamo, da upravljalci slabih terjatev v DUTB, nad katerimi ni kakršnegakoli nadzora, ne bodo zamudili niti ene priložnosti, da si ne bi odgriznili kolikor mogoče velik kos od plena, ki ga upravljajo in od katerega bo na koncu ostal le še spomin na prazno upanje. Zakaj ta plen ne more biti tako velik, da ga ne bi mogli prebaviti s kostmi in kožo vred. Tako z gotovostjo lahko sklepamo, da za državljane ne bo ostalo ne dosti, ne malo, ker bo ostalo natančno nič.

Sicer pa počakajmo, kaj se bo odločila vlada na današnji seji in bomo videli, ali bo obelodanila:

Koliko je DUTB do sedaj že vplačala na enotni zakladniški račun Republike Slovenije?

Kako uspešno poteka upravljanje s slabimi terjatvami in koliko teh terjatev je še ostalo?

Kolikšen odstotek bančne luknje bo DUTB pokrila s svojim upravljanjem?

Koliko stane poslovanje DUTB in od kod se ti stroški krijejo?

Koliko DUTB dosega poslovne cilje, ki jih je opredelila Vlada z ustanovitvijo DUTB?

Kdo in kako nadzira delovanje DUTB in kdo je odgovoren za opustitev nadzora?

Obratno, verjetno o vseh ključnih vprašanjih ne bomo karkoli izvedeli, saj teh vprašanj vlada na jutrišnji seji ne bo obravnavala, ker se bo verjetno ukvarjala le z vprašanjem zaupanja v bravure dr. Marka Simonitija.

Prav vseeno je, ali je na čelu DUTB dr. Marko Simoniti ali kdorkoli drug, ljub ministrici za finance ali predsedniku vlade, kajti kdorkoli že bo, se bo plenjenje plena nadaljevalo, če bo vlada še naprej opuščala dolžno skrbnost varovanja javnega premoženja in ga bo še naprej prepuščala žretju mrhovinarjev ob hkratnem gladovanju na primer naših otrok v šolah.

Tako pač je, da slovenski državljani ostanejo lačni in delijo usodo leva, ki ne pride do plena, če nihče ne nadzoruje in ne preganja mrhovinarjev. Zato ne sprašuj, kdo je kriv, če si lačen, saj ničesar ne storiš, da bi prisilil za varovanje zadolžene organe opravljati njihovo dolžnost. Mirno gladuj in trpi brez miru.

Naj raje molčijo, ki ne govorijo resnice: Alenka Bratušek o preplačilih avtocest

Poslanka Alenka Bratušek je v intervjuju v Dnevniku podtaknila, da »vsi vemo, da je bila gradnja avtocest preplačana«. Zakaj podtaknila? Podtaknila zato, ker avtoceste niso bile preplačane in ker ljudje, ki v Sloveniji o gradnji avtocest kaj vemo, ker smo pri tem projektu sodelovali in zanj dober del svojih najboljših let delali vemo, da politiki, ki to laž papagajsko ponavljajo že precej let, namerno lažejo, ker ne želijo, da bi Slovenija še kdaj kaj gradila tako gospodarno in smotrno, kot je zgradila avtoceste, ki nam vsak dan služijo in so povezale Slovenijo v urbano celoto, v kateri razdalje niso več ovira za dnevne migracije državljanov.

Prav tako ni res, da bi bili investicijski stroški gradnje drugega tira železnice Divača – Koper ocenjeni po kriterijih »ostrega svinčnika«, ki so bili uporabljani pri ocenjevanju investicijskih vrednosti pri gradnji avtocest. Ravno obratno. Investicijski program za drugi tir Divača – Koper je pripravljen s ciljem predvideti čim dražjo varianto in jo izvesti z – za državo – najbolj neugodnim načinom financiranja. Samo pri visokih preplačilih se lahko nasitijo interesi prečrpavanja javnega denarja v privatne žepe in je dovolj prostora za pokrivanje korupcijskih interesov oblasti.

Zakaj trdim, da je Alenka Bratušek podtaknila neresnico o »preplačilu gradnje avtocest«, kot da bi ta trditev bila splošno znano dejstvo? Preprosto zato, ker je bila Alenka Bratušek v času intenzivne gradnje avtocest visoka uradnica na ministrstvu za finance in kar dober čas tudi državna sekretarka, zadolžena za proračun in so ji zato vsa dejstva o cenah avtocestnega programa znana in mora vedeti, da tu ni prišlo do preplačil, saj če bi preplačila bila, bi jih morala kot državna sekretarka, zadolžena za proračun, preprečiti in zaščititi javni interes in preprečiti zlorabe javnega denarja.

Gradnjo avtoceste je v imenu in za račun države organiziral in vodil Dars. Vse ključne odločitve, od katerih je bila odvisna cena gradnje, sta sprejemala vlada in državni zbor. Državni zbor je sprejel nacionalni program izgradnje avtocest z vsemi novelacijami in rebalansi vred in s tem tudi določil stroške gradnje, ki so bili utemeljeni z natančnimi izkazi stroškov po posameznih odsekih avtocest. Državni zbor je letno potrjeval letne plane razvoja in vzdrževanja avtocest. Vsako leto posebej sta vlada in državni zbor preverila realizacijo programa in vsako leto posebej je Dars za vsako investicijo posebej obrazložil, koliko stane in zakaj je strošek gradnje natančno tak, kot je, in ne drugačen. Gradnje posameznih odsekov so bile izvedene po sprejetih uredbah o lokacijskih načrtih, ki jih je sprejemala vlada na predlog ministrstva za okolje in prostor. Lokacijske uredbe niso urejale zgolj umestitve avtocestnih odsekov v prostor, temveč so te uredbe bile pravzaprav uredbe o urejanju celotnega območja vpliva avtoceste na okolje. Tako so v strošku avtocest zajete tudi vse priključne ceste, obvoznice z vsemi podvozi in nadvozi, prestavitve plinovodov in daljnovodov, protipoplavni ukrepi, gradnje vodovodnih omrežij, sofinanciranje psihiatrične bolnišnice, gradnje osnovnih šol, financiranje slovenske arheologije, prestavitve letališke steze na letališču Lesce, in tako naprej v nedogled. Tudi pri sami umestitvi avtoceste v prostor slovenska vlada ni zamudila niti ene priložnosti, da bi izbrala cenejše variante, ki jih je predlagal Dars, temveč je dosledno izbrala vedno najdražje možne rešitve. Tako imamo denimo avtocesto mimo Trebnjega speljano čez drn in strn, namesto da bi dogradili še en pas ob avtocesti bratstva in edinstva, ki sedaj služi zgolj lokalnemu prometu. Namesto nekaj kilometrov avtoceste preko Trojan, ki bi bila speljana po ovinkih, ki bi omogočali nekaj nižje hitrosti, imamo sistem viaduktov in predorov, ki je za teh 20 km stal skoraj toliko, kot sedaj vlada namerava porabiti za 5 km proge drugega tira železnice Divača – Koper. Namesto razširjene ceste čez kraški rob imamo viadukt Črni Kal, ki slavi uspehe propadlega slovenskega gradbeništva. Skratka, če govorimo o »preplačanih avtocestah«, so bile te res preplačane, glede na dejstvo, da bi bile lahko precej cenejše, če bi vlada avtoceste umestila racionalno in predvsem, če na račun avtocest ne bi urejala infrastrukture celih pokrajin. Prav tako bi se lahko precej prihranilo, če zaradi enormnih skokov intenzitete gradenj pred vsakimi volitvami ne bi hiteli in noreli brez potrebe, temveč bi avtoceste gradili po vnaprej znani dinamiki brez prevelikih skokov in padcev, ki so tudi imeli pomemben vpliv na propad slovenskega gradbeništva. Toda, nikakor niso bile avtoceste preplačane, ker bi po tem modelu gradnje po naročilu države ob vseh nadzornih mehanizmih Dars organiziral gradnjo avtocest potratno, ali ker bi kdor koli oddajal dela brez javnega naročanja, ali ker bi kdorkoli karkoli privatiziral. Nikakor ni bilo preplačevanja izvedenih del, ki jih je večinoma opravilo slovensko gradbeništvo, ker nam primerjava cen po enoti mere, kot je natančno prikazana v knjigi »Gradnja slovenskih avtocest v obdobju 1994-2009 : analitični podatki in dejstva o 15-letni gradnji slovenskega avtocestnega križa«, zelo natančno dokaže, da je DARS gradil avtoceste glede na evropske primerljive države zelo gospodarno in da Slovenija avtocest po tem kriteriju ni preplačala.

Zakaj je torej potrebno nenehno laganje o gradnji avtocest, ki se ga naši politiki nenehno in lahkotno poslužujejo, kadar koli želijo državljanom dopovedati, da je gradnja velikih infrastrukturnih projektov, na način, kot so bile zgrajene avtoceste, za Slovenijo predvsem zloraba in ropanje proračuna? V tem pogledu Alenka Bratušek ni izjema, temveč pravilo, saj ne poznam politika, ki bi objektivno priznal, da so bile avtoceste zgrajene korektno in da je ta projekt pomenil ne le zadovoljitev nujnih potreb državljanov, temveč je bil tudi najpomembnejši generator gospodarskega razvoja, ki je od leta 1993 do leta 2009 prispeval več kot polovico rasti BDP. V povprečju se je ob 1 % vložku BDP v izgradnjo avtoceste rast BDP povečala za 0,65 % nad rastjo, kot bi bila dosežena brez preusmerjanja sredstev v gradnjo avtocest, zaradi gradnje avtocest se je zaposlenost povečala za 0,7 % letno itd.

Kakor koli razmišljam, pridem do preprostega zaključka in odgovora na preprosto vprašanje, čemu je namenjeno laganje politikov. O pravilnosti odgovora ne morem dvomiti ob primeru študije skupine strokovnjakov pod vodstvom Jožeta Damijana o drugem tiru Divača – Koper. Študija je primerjala stroške gradnje po modelu naročila države, torej po modelu, po katerem je Dars organiziral gradnjo avtocest z modelom gradnje z angažiranjem privatnega kapitala, ki bi ga naj izvedlo projektno podjetje 2TDK d. o. o., ki ga ni, ker ni vpisano v sodni register, čeprav je vlada že 31. 3. 2016 sprejela sklep o njegovi ustanovitvi in tudi že imenovala začasnega direktorja Žarka Sajiča. Študija je dokazala, da bodo stroški po modelu 2TDK najmanj tri do štirikrat dražji, kot bi bili, če bi gradili po naročilu države in vodenje investicije nadzorovali vsaj tako, kot je bil nadzorovan Dars pri gradnji avtocest. Seveda bi bili prihranki lahko še večji, če bi bil nadzor boljši in zlasti, če bi vlada racionalizirala umestitev proge v prostor in če bi gradili drugi tir Divača – Koper po standardih za tovorni promet in ne kot hitro progo za potniški promet s 160 km/h in če na ta projekt ne bi obesili še različne ureditve in bi gradili samo železnico in nič drugega kot železnico. Vlada in minister Gašperšič, podprt s upravo DRI d. o. o., upravo Slovenskih železnic in z upravo SDH na čelu z danes že samoodstopljenim Markom Jazbecem in ministrom za finance Dušanom Mramorjem, ki tako kot minister Gregor v Martinu Krpanu ne reče nič, ter njegovim državnim sekretarjem Metodom Dragonjem, ki se opravičuje za širjenje neresnic o Luki Koper v državnem zboru – vsi navedeni to študijo ignorirajo in jo brez kakršnih koli argumentov zavračajo. Očitno je torej, da vlada na čelu z njenim predsednikom ne želi graditi racionalno, temveč hoče privatnemu kapitalu omogočiti ropanje proračuna. Ministrstvo za finance, ki bi moralo biti varuh proračuna, v projekcijah, usmerjenih na gradnjo na najdražji možni način, teh zavrženih aspiracij naših političnih strank na čelu s SMC, ob sodelovanju Desusa, SD, SDS, NSI in nepovezanih poslancev ne le ne prepreči, temveč jih z nespretnimi zavajanji državnega sekretarja podpira in za ta projekt celo žrtvuje izgubo strokovnjaka Žarka Sajiča, ki se bo prej ali slej iz pisarn ministrstva za finance preselil v pisarne 2TDK, ko bo le-ta pravna oseba ustanovljena in ko bo podpisal z ministrom Gašperšičem pogodbo o delu, ki mu bo po poslovnem načrtu zagotovila vsaj 150.000 evrov letne bruto plače, kar za javnega uslužbenca sploh ni slabo. Tako je svoj lonček primaknila še Alenka Bratušek in prisedla na vlak pljuvanja po projektu gradnje avtocest, namesto, da bi kot dober poznavalec proračuna podprla gradnjo drugega tira Divača – Koper na gospodaren način, kot ga predlaga študija Damijanove skupine strokovnjakov.

Toda ne, slovenska politika ima značilnost, da se vedno, kadar gre za interes prečrpavanja javnega denarja v zasebne žepe, ali ko gre za interes iz proračuna prejemati lepe plače za nič delati, kot je to bil primer sodelovanja DRI v Evropskem gospodarskem združenju v Trstu (EGIZA), ali ko gre za gradnjo z javnim denarjem brez oddaje naročil po zakonu o javnem naročanju kot je to primer TEŠ6, vedno poenoti in družno ščiti vse variacije zlorab, pri katerih se tudi brez večjih zapletov stranke dogovorijo o delitvi pogače. Če ti zavrženi načrti pridejo na dan, ker se neki lobiji med seboj vendarle spopadejo, pa politika družno pomirja razvnete strasti in pomete pod predpražnik vse, kar bi lahko razbesnelo ljudske množice, ki služijo le polnjenju državnega proračuna, ki je nato predmet poželenja pokvarjenih lobijev, namesto da bi služil za kritje stroškov dobro delujoče socialne in pravne države.

O preplačilu govorimo, kadar kdo nekaj plača več kot je vredno. Ali smo za gradnjo avtocest plačali več, kot so vredne, kot to trdi Alenka Bratušek, lahko sodimo vsi, ki se dnevno vozimo po avtocestah po vsej Sloveniji in s cestnino odplačujemo Darsove kredite, ker se bencinski tolar, ki ga plačujemo pri vsakem litru prodanih motornih goriv, steka v proračun, kjer se nenamensko porabi, recimo za ograje iz bodeče žice na Kolpi, ki jih predsednik vlade Miro Cerar najprej postavi, nato pa zaradi estetskih razlogov odstranjuje tako, da jih ne odstrani, enako kot ustanavlja 2TDK d. o. o., ki ga nato ne registrira in ga torej dejansko ne ustanovi. Pri preplačilih utrpimo škodo v višini razlike med realno vrednostjo stvari in višino preveč plačanega zneska. Pri prečrpavanju javnega denarja pa utrpimo škodo v višini celotnega plačanega zneska. Seveda je preplačevanje iz proračuna kot preveč plačilo nedopustno, a še zdaleč ni toliko škodljivo in tako zelo zavrženo kot prečrpavanje javnega denarja v privatne žepe, ki ga sistemsko izvaja naša politika, ki trdovratno ignorira še tako trdne argumente zdravega razuma, zavrača dobre in koristne predloge, a z veseljem sprejema vse predloge, če le zasluti možnost okoriščanja na škodo države in s tem vseh njenih državljanov.

Alenka Bratušek in vsi njeni kolegi v državnem zboru bi morali jasno razmejiti v svojih glavah, da je vsako preplačevanje škodljivo in ga je treba preprečiti. Preprečiti pa bi še bolj kot preplačevanje v pravem pomenu besede morali zlorabe, tatvine, korupcijo, klientelizem, politično trgovanje in kadrovanje naših in vaših zaradi uravnoteženih delitev vpliva in skrivanja resnice. Skratka, hvalevredno je, da poslanci opozarjajo da je preplačevanje nedopustno, toda zares nujno bi bilo, da bi poslanci zahtevali delovanje nadzornih mehanizmov, ki bi preprečevali ne le preplačevanje, temveč predvsem preprečili prečrpavanje javnega denarja v privatne žepe. Nujno bi se morali poslanci angažirati za preprečevanje neumnosti, kot je Cerarjeva ograja in izvajati bi morali nadzor nad izvršno oblastjo, da le ta ne bi mogla zlorabljati oblast, ampak delati za javno dobro in v korist vseh državljanov. Mislim, da takšnega zares koristnega delovanja poslancev ne bomo doživeli, nemara pa bomo uspeli poslancem vsaj dopovedati, naj raje molčijo, če ne govorijo resnice, ker nismo toliko neumni, da bi ne razumeli, kaj nam govorijo in kaj nam skrivajo s svojim leporečenjem in zavajanjem.

Epilog še ene moralne teologije

Ministrica za kulturo je obmolknila, kajti, če kaj, je v naši stvarnosti korak čez rob dopustnega povedati resnico in jasno povedati, kdo se na račun javnega denarja okorišča in kateri javni funkcionarji to podpirajo; bodisi ker delajo usluge, bodisi, ker imajo od izčrpavanja javnega denarja korist. Tako je bivša ministrica pred javnostjo naredila lažen vtis, da je sama (in njena stranka) načelen borec za kulturo in da brani javne interese, hkrati pa je zagotovila, da se v kulturi moralne teologije ni in se tudi ne bo nič spremenilo. Lobiji so vnovič ostali neimenovani in bodo še naprej veselo plenili proračun in polnili svoje žepe tako, kot sedaj na primer slovenski pop glasbeniki polnijo svoje avtorske honorarje, ker je bivša ministrica izposlovala, da moramo davkoplačevalci 60% radijskega programa uživati v njihovem kulturnem ustvarjanju novo komponirane narodno zabavne glasbe.

Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar je v ponedeljek v parlamentu nepreklicno odstopila sama odstopila, v skladu z napovedjo iz zadnjega odstavka Kulture moralne teologije, ki sem ga pred dnevi zaključil z naslednjimi besedami:

Če ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar ne bo podlegla dobronamernemu pritisku svojega strankarskega predsednika in bo vztrajala pri svoji odločitvi, da odbrani svojo čast pred državnim zborom, bomo nemara izvedeli, zakaj dejansko gre. No, da, možnosti so majhne, kajti verjetno se bo premislila in bo v postopku prepričevanja svojo odpoved razkrivanja resnice verjetno dobro vnovčila. Kakor koli, prav kmalu bomo priče razrešitvi, ki pa gotovo ne bo v prid slovenskih davkoplačevalcev, ki bodo še naprej pridno s svojo revščino plačevali kulturo moralne teologije naše politike. Sicer pa prav kmalu razrešeni ministrici Julijani Bizjak Mlakar svetujem po Prešernu:

‘Kako hočeš bit poet

In ti pretežko v prsih je nosit

Al pekel, al nebo?

Stanu se svojega spomni,

Trpi brez miru.’

Ministrica za kulturo v odstopu je, kot vidimo, pozabila svoj stan in se ni odločila trpeti brez miru, pač pa je raje v postopku prepričevanja sledila nasvetu svojega predsednika stranke in odstopila. Tako smo bili prikrajšani za resnico in ne vemo za kaj in za koliko denarja je šlo in kdo bi dobil. Z gotovostjo lahko vemo le to, da smo tako kot vedno nastradali davkoplačevalci.

Toda uporniški duh bivše ministrice za kulturo je vseeno razkril resnico o lobijih, ki so zaradi njenega upiranja prevzeti odgovornost za predsednika vlade dosegli, da je morala v izogib razrešitvi sama odstopiti. Seveda pri svojem na videz načelnem stališču, da noče sodelovati pri ropanju javnega denarja, ni povedala, kateri vrli Slovenci (Pepeti, Janezi, Miroslavi, Poldeti….) kot lobiji zmorejo izposlovati črpanje proračuna za kulturo za upravljanje rudnikov v likvidaciji, kar naj bi bilo varovanje kulturne dediščine. Tudi po izzivanju predsednika vlade, ki je novinarjem naknadno razložil, da bivša ministrica ni povedala imen, če pa imena že pozna, je kriva, ker teh zavrženih lobijev ne razkrije, je bivša ministrica ostala ženska besede in v ponedeljkovih Odmevih po izrecnih vprašanjih TV voditeljice ni izdala skrivnosti in javnosti ni povedala, komu in za koliko je njen strah pred odgovornostjo stopil na prste.

Seveda je ministrica za kulturo v odstopu obmolknila, kajti, če kaj, je v naši stvarnosti korak čez rob dopustnega povedati resnico in jasno povedati, kdo se na račun javnega denarja okorišča in kateri javni funkcionarji to podpirajo; bodisi ker delajo usluge, bodisi, ker imajo od izčrpavanja javnega denarja korist. Poleg tega moramo upoštevati, da je bila poslanska skupina Desusa vesela in je svojo bivšo ministrico navdušeno zopet sprejela med svoje vrste. Tako je bivša ministrica pred javnostjo naredila lažen vtis, da je sama (in njena stranka) načelen borec za kulturo in da brani javne interese, hkrati pa je zagotovila, da se v kulturi moralne teologije ni in se tudi ne bo nič spremenilo. Lobiji so vnovič ostali neimenovani in bodo še naprej veselo plenili proračun in polnili svoje žepe tako, kot sedaj na primer slovenski pop glasbeniki polnijo svoje avtorske honorarje, ker je bivša ministrica izposlovala, da moramo davkoplačevalci 60 % radijskega programa uživati v njihovem kulturnem ustvarjanju novo komponirane narodno zabavne glasbe. Ja, lobiji so res nekaj, kar se ne razkrije, temveč se za ceno prikrivanja raje pridobi nagrado za 46. glas vladajoče koalicije tako, da mora tretji koalicijski partner SD lepo pohlevno ubogati in mu lobiji naklonijo le kakšno drobtino v obliki gozdov, ki se izvzamejo iz fevda SLS in NS.

Ja, bivša ministrica res ne bo trpela brez miru, trpeli bomo davkoplačevalci, zlasti tisti, ki bodo naivno sledili moralni teologiji slovenskega vladanja pod lobiji. V naslednji revoluciji bo znamenit pozdrav »smrt fašizmu – svoboda narodu« nemara zamenjan s »smrt lobijem – svoboda narodu«.

O revščini

Italijani premorejo nadvse primerno kletvino »porca miseria«, dobesedno »prasica revščina«. Ta italijanska kletvina natančno definira naš odnos, naše sovraštvo, strah, jezo do revščine. Revščina pomeni fizično in duševno trpljenje, ki poniža človeka in mu vzame voljo do življenja, ki v revščini jemlje človeku njegovo dostojanstvo. Prekleta revščina je zrcalo naše oblasti.

V zadnjih tridesetih letih se revščina, kot je to ugotovil Piketty v znameniti knjigi Kapital v 21. stoletju kot povečevanje neenakosti hitro stopnjuje. Nedvomno človeštvo še nikoli v svoji zgodovini globalno ni proizvedlo toliko dobrin, kot jih trenutno proizvede globalni kapitalizem, v posledici česar bi bila revščina lahko izkoreninjena, saj je vseh dobrin za dostojno življenje vseh zemljanov dovolj in bi ne bilo potrebno nikomur stradati in vsi bi lahko bili primerno oblečeni, imeli streho nad glavo in uživali v kulturnih dobrinah sodobne civilizacije. Vsi bi lahko služili svoj kruh s svojim delom, vsi bi lahko bili deležni kvalitetnega zdravstvenega varstva in vsi bi se lahko šolali in dosegli svojemu intelektu primerno izobrazbo. Nikomer ne bi bilo treba krasti in ropati, saj boja za dobrine, ki bi bile pravično porazdeljene, ne bi bilo.

Na preprosto vprašanje, ali je civilizacija globalnega kapitalizma izboljšala življenje povprečnega človeka nam z nazorno primerjavo primitivnega plemena Inuitov z Aljaske in civiliziranega plemena Angležev že pred sto leti odgovori Jack London v svoji zbirki poročil z naslovom »Ljudje na dnu«. Jack London ne le da prikaže revščino v civiliziranem svetu, temveč nam daje tudi odgovor, zakaj v civilizaciji globalnega kapitalizma kljub povečanju proizvodne moči povprečnega človeka tudi ni izboljšanja življenja povprečnega človeka. Razlog je enostavno slaba uprava. To je razlog, ki ga v svojih pisarijah skušam kolikor mogoče nazorno prikazati. Prepričan sem, da je naloga demokracije prav ustvarjanje sistema, ki prisili upravo – zakonodajno in izvršno oblast – da zagotovi izboljšanje življenja povprečnega človeka, ali povedano drugače, da zagotovi sistem odpravljanja revščine, to je sistem zmanjševanja in ne povečevanja neenakosti.

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5426&idp=10&headerbar=8

http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=39&headerbar=8
Osebe pod pragom tveganja revščine v Sloveniji, vir: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5426&idp=10&headerbar=8

Seveda smo Slovenci manj revni kot na primer nomadi v podsaharski Afriki, ki se borijo s sušo in umirajo od žeje in lakote, toda zaradi bogatenja majhne skupine privilegirancev, ki uživajo zaščito oblasti, se število ljudi v Sloveniji, ki živijo pod pragom revščine nenehno povečuje. Siromašenje je v Sloveniji nadpovprečno hitro, ker imamo tudi nadpovprečno nesposobno in pokvarjeno oblast, ali z drugo besedo – politiko. Naša zakonodajna in izvršna oblast še mnogo nazorneje kot večina oblasti v svetu globalnega kapitalizma demonstrira svojo pripravljenost za lastno korist izdati interese vseh državljanov in za lastno korist za drobiž prodati možnost dostojnega življenja slovenskih državljanov. Tako naša oblast v vsakodnevni praksi ne uveljavlja odgovornosti za namerno škodljivo ravnanje vseh, ki odločajo v javni in civilni sferi. Organi oblasti ne opravljajo svojih pristojnosti in ne zagotavljajo spoštovanja prava v vsakodnevni praksi. Pravosodje se utaplja v zamudah in dejansko ne zagotavlja pravne varnosti državljanov v obsegu, ki se zahteva za urejeno civilizirano državo. Zaradi brezposelnosti, ki jo stopnjujejo strukturne reforme, pada vrednost dela in rastejo dobički kapitala. Ljudje brez dela živijo od prodaje podedovanega premoženja prednikov, ki so ga pridobili v socializmu ali pa so odvisni od čedalje skromnejših socialnih pomoči.

Nedvomno je vprašanje revščine predvsem vprašanje nacionalnega gospodarstva. Prav tu je slovenska oblast najbolj zatajila, ker nič ne stori, da bi ustavila trende propadanja pomembnih podjetij in trende razprodajanja gospodarskih družb in bank zlasti tujim špekulantskim investitorjem, za katerimi se pogosto skriva denar privilegiranih Slovencev, kolikor so ga uspeli prenesti in oprati v davčnih oazah. Proces siromašenja se v vsej svoji brutalnosti kaže v postopnem razgrajevanju zdravstvenega in pokojninskega varstva. Razumljivo je, da množica brezposelnih Slovencev ne more zagotavljati dovolj sredstev za ustrezno zdravstveno oskrbo in za dostojne pokojnine vedno večjega števila ostarelih ljudi. To je cena, ki jo je slovenska politika pripravljena plačati kot stransko škodo za sistem povečevanja revščine.

Zgolj preklinjanje in zmerjanje revščine nam ne bo pomagalo. Pomaga lahko le nenehen pritisk vedno večjega števila državljanov na našo oblast da se preneha obnašati brezumno in da prične opravljati svojo osnovno nalogo, to je sistemsko odpravljati prekleto revščino. Ne glede na globalno vpetost Slovenije v svetovne trende, ni nobenega razloga, da trpimo manj sposobno in bolj pokvarjeno oblast kot na primer Grki, ki premorejo bivšega ministra za finance, ki lahko smeši našega ministra za finance. Gotovo ni nujno, da naše pravosodje ne preganja korupcije in najrazličnejših zlorab v gospodarstvu, kvalificiranih kot gospodarski kriminal. Prav nobenega razloga ni, da država ne ščiti premoženjskih interesov države in mirno tolerira tok odliva kapitala v davčne oaze in ne ukrepa zoper velike utaje davkov, ne preprečuje dela na črno. Ni mogoče razumeti, da proračun gradi žične ograde na slovensko-hrvaški meji, ne gradi pa nujno potrebne javne infrastrukture. Res ni mogoče razumeti, da se naša javna naročila sprevračajo v sistem ropanja javnega denarja.

Prekleta revščina je zrcalo naše oblasti in vsi moramo storiti, kar je v naših močeh, da se bo oblast v tem ogledalu videla in dojela, kako neumna in pokvarjena je, ker nič ne stori, da bi to svinjarijo revščine kolikor mogoče v Sloveniji zmanjšala in končno tudi odpravila.

Kultura moralne teologije

Če bi ministrstvo za kulturo v skladu z najširšim pojmovanjem kulture bilo zadolženo predvsem zagotoviti kulturen nivo, ki bi nas uvrščal v skupino civiliziranih sistemov, bi lahko šteli, da ministrica Julijana Bizjak Mlakar izpolnjuje svoje poslanstvo in si za dosežen nivo kulture v Sloveniji zasluži vse priznanje. Toda že ravnanje aktualnega predsednika vlade dokazuje, da v Sloveniji ni kulture v najširšem pomenu besede. Namreč, če bi takšna kultura bila, bi najmanj predsednik vlade, če že ne piscu tega razmisleka, pa vsaj ministrici Julijani Bizjak Mlakarjevi in državnemu zboru argumentirano dokazal, da je ministrica odgovorna za pojav vsesplošnega primitivizma v Sloveniji.

Kmalu po prvih sramežljivo objavljenih informacijah, da namerava aktualni predsednik vlade zaradi neposlušnosti ministrice za kulturo Julijane Bizjak Mlakar, ki se ne želi ukvarjati z upravljanjem rudnikov v likvidaciji, kar ji je menda naložila vlada, je za razliko od ostalih medijev, ki so v žargonu pravšnjosti pohiteli z zavajanjem slovenske javnosti o vzrokih za odstranitev kulturne ministrice, Damijanov blog objavil članek Ministrstvo za kulturo in rudarstvo, ki duhovito razkriva moralno teologijo naše vlade.

Damijanovo pisanje me je spodbudilo, da sem v želji izvedeti kaj več in v upanju, da bom v skladu s principi moralne teologije izvedel resnico, za kaj pravzaprav gre, sem zaprosil vladni urad za komuniciranje, naj mi odgovorijo na vprašanja, ki so se mi ob branju Damijanovega bloga vsilila v moje razmisleke o kulturi, gospodarstvu, revščini, morali, teologiji, odgovornosti in ostalih pomembnih vprašanjih slovenskega vsakdana. Vladnemu uradu za komuniciranje (UKOM) sem poslal e-pošto (klikni za celotno besedilo), v kateri sem uvodoma ugotovil, da ob prebiranju informacij o napovedanem predlogu predsednika vlade za razrešitev ministrice za kulturo Julijane Bizjak Mlakar ni mogoče razbrati, kateri sklep vlade ministrica za kulturo ni in tudi ne namerava izvršiti, še manj pa je mogoče ugotoviti, kaj ta sklep vlade ministrstvu za kulturo nalaga. Kot državljan želim vedeti, zakaj v tem sporu dejansko gre, ker je to očitno nazoren primer zamegljevanja odgovornosti pri sprejemanju pomembnih odločitev, zato sem jim zastavil naslednja vprašanja:

Kateri sklep vlade ministrica za kulturo ne izvrši in kaj je vsebina tega sklepa? Prosim, da mi pošljete besedilo tega sklepa. Na podlagi katerega zakona je Vlada sprejela sklep, ki je neizvršen? Kolikšni so finančni učinki neizvršenega sklepa o Rudniku živega srebra v Idriji in iz katere proračunske postavke naj bi bila javna sredstva nakazana Centru za upravljanje dediščine živega srebra Idrija? Kakšen je pravni status Centra za upravljanje dediščine živega srebra Idrija in kako je ta center financiran? Kdo nadzira in preverja finančno poslovanje Centra za upravljanje dediščine živega srebra Idrija in kaj za prejeti javni denar ta center res opravi in ali vlada preverja in kako preverja zakonitost in gospodarnost rabe proračunskih sredstev v tem centru?

Še isti dan sem prejel odgovor, ki me je najprej zaradi hitrosti prijetno presenetil, ko sem ga prebral, pa me je razjezil, ker sem ugotovil, da se UKOM iz mene kot državljana norčuje, saj mi odgovarja, kar ga sploh nisem vprašal. Skratka, UKOM dela natančno po vzoru ravnanja, ki ga predsednik vlade očita Julijani Bizjak Mlakar, namreč, da ne deluje. Bralci lahko sami presodijo, ali sem bil upravičeno jezen in tudi užaljen, če preberejo odgovor UKOM-a z dne 19. 4. 2016 (klikni za odgovor).

Svoje stališče, nejevoljo in sitnost sem nemudoma naslovil spoštovani Andreji Sonc, ki je za svojo plačo javnega uslužbenca delala tako, da ni delala. V ponazoritev, kaj pravzaprav razmišljajo slovenski državljani sem UKOM-u posredoval še zgoraj navedeno pisanje na Damijanovem blogu, ker ne vem, ali UKOM spremlja javno objavljene bloge, ki izražajo vse, kar ljudje zares mislijo, za razliko od medijev, ki pišejo več ali manj le to, kar od njih zahteva naša oblast. Uradne medije UKOM spremlja in zato ima očitno nerealno predstavo o tem, kaj državljani mislimo, zlasti pa je gotovo prepričan, da smo državljani tako zelo neumni, da mislimo, da je vse res, kar naši mediji in urad Vlade za informiranje pišejo. Navedeni gospe sem v pisanju uvodoma ugotovil, da na moja vprašanja sploh ni odgovorila in jo ponovno prosil, da odgovori, kar sem vprašal, saj sporočilo kabineta predsednika vlade, katerega mi je posredovala, ne odgovarja na vprašanja, ki se vsiljujejo slovenskim državljanom glede na informacije objavljene v medijih.

Po tem dopisu me je UKOM ponovno presenetil ponovno s hitrim in izčrpnim odgovorom (za vsebino odgovora klikni tukaj).

Iz prejetih odgovorov in citiranih sklepov vlade jasno razberemo, da ministrica za kulturo ne želi prevzeti monitoringa nad nezalitim delom rudnika živega srebra v Idriji in v rudnikih v zapiranju Zagorje, Senovo in Kanižarica. Monitoring rudniških rovov v rudnikih, naštetih v sklepu vlade, res nima nič skupnega s pojmom kulture, kot ga ozko pojmuje ministrstvo za kulturo, niti nima nič skupnega z najširšim pojmovanjem kulture, kot ga razume predsednik vlade v svojem predlogu za razrešitev ministrice za kulturo. Vsekakor pa iz odgovorov UKOM-a nedvomno sledi, da ne gre za spor o kulturi, temveč za spor o delitvi pristojnosti, za spor o denarju in za spor o tem, katero ministrstvo mora kaj delati. Po pozornem branju odgovora in po primerjavi določb zakonov, ki so pravna podlaga za sprejem sklepov vlade, ki jih ministrica za kulturo odklanja izvršiti, ni mogoče razbrati, kaj je jabolko spora.

Če so v državnem proračunu zagotovljena sredstva za zapiranje rudnikov, nekako ni verjetno, da bi ministrica tvegala svojo razrešitev zgolj zato, ker bi menila, da ni pristojna financirati monitoringa v štirih rudnikih v zapiranju, ker naj bi Center za upravljanje z dediščino živega srebra v Idriji prevzel funkcijo upravljalca zapiranja rudnikov rjavega premoga v Zagorju, Kanižarici in Senovem. Spor je gotovo v nečem, kar iz odgovorov ni mogoče razbrati. Odgovore bo podala ministrica za kulturo, če bo vztrajala pri svoji odločitvi, da se upre diktatu vlade, ki verjetno pomeni, da bo ministrstvo za kulturo moralo odščipniti nekaj proračunskega denarja svojim tradicionalnim uporabnikom, to je različnim ustvarjalcem slovenske umetniške produkcije in ga prerazporediti novemu uporabniku za upravljanje rudnikov v zapiranju, kar je za kulturo in za naš proračun nedvomno jama brez dna. Ministrica je tako postavljena pod kladivo na nakovalu. Umetniki jo bodo seveda napadli in zahtevali njen odstop za vsak izgubljen evro za kulturo, predsednik vlade pa zahteva njen odstop, ker noče ministrica vzeti nase odgovornost pred umetniki za prelivanje proračunskega denarja na nova področja javnega financiranja, ki res ne sodijo v okvir ne široko, ne ozko razumljenega pojma kultura.

Če upoštevamo, kaj ministrstvo za kulturo počne, moramo ugotoviti, da je kultura razumljena v Sloveniji jako ozko in nikakor ne tako, kot jo razume aktualni predsednik vlade. Ministrstvo za kulturo dejansko igra le vlogo organiziranja financiranja izvajanja umetniških programov iz proračuna. Proračun tako financira delovanje ustanov od Slovenskega narodnega gledališča do Slovenske filharmonije, zagotavlja denar za muzeje, galerije, financira filmski sklad in plačuje prispevke za delavno dobo nekaterim svobodnim umetnikom. Proračun nekaj malega prispeva še za založniško dejavnost naših založb. Tako se ukvarjanje s kulturo reducira na financiranje umetniških dejavnosti.

Toda pojem kultura ne zajema le umetniškega delovanja, temveč se nanaša, kot nam to lepo opredeli Slovar slovenskega knjižnega jezika pravzaprav na vsa področja človeškega delovanja. V tem pogledu je kultura celo nekako sinonim za civilizacijo. Gre za razumevanje načina medsebojnega delovanja, človeškega spoštovanja. V civiliziranih sistemih se ljudje med seboj vedejo kulturno, omikano, imajo bonton. V barbarskih sistemih se človeško dostojanstvo ne spoštuje. Kulturen človek se v kulturnem okolju vede omikano. Trudi se biti pozoren do drugih ljudi, jih ne žali, jim ne laže in predvsem dobrohotno pomaga soljudem v stiski. Skratka, kulture nikakor ne moremo meriti le z estetskimi merili, temveč nujno tudi z etičnimi merili, ki nam jasno razmejujejo, kaj je dobro in prav, za razliko od estetike, ki nam pove, kaj je lepo. Tako široko razumljena kultura, kot jo razume tudi slovar slovenskega knjižnega jezika, ki ga je skrbno pripravila Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je nedvomno v tem najširšem pomenu, kot to trdi aktualni predsednik vlade, nadvse pomembna za slovensko identiteto. Gotovo se Slovenija lahko šteje med civilizirane sisteme, samo in samo v tem primeru, če Slovenci med seboj in če naše institucije javne in civilne sfere do ljudi ravnajo kulturno. To pomeni, da moramo biti iskreni, pošteni, vljudni, pravno korektni, spoštljivi, odgovorni. Skratka, vsi moramo delovati tako, kot je lepo, dobro in prav.

Če bi ministrstvo za kulturo v skladu z najširšim pojmovanjem kulture bilo zadolženo predvsem zagotoviti kulturen nivo, ki bi nas uvrščal v skupino civiliziranih sistemov, bi lahko šteli, da ministrica Julijana Bizjak Mlakar izpolnjuje svoje poslanstvo in si za dosežen nivo kulture v Sloveniji zasluži vse priznanje. Toda že ravnanje aktualnega predsednika vlade dokazuje, da v Sloveniji ni kulture v tem najširšem pomenu besede. Namreč, če bi takšna kultura bila, bi najmanj predsednik vlade, če že ne piscu tega razmisleka, pa vsaj ministrici Julijani Bizjak Mlakarjevi in državnemu zboru argumentirano dokazal, da je ministrica odgovorna za pojav vsesplošnega primitivizma v Sloveniji. Kamor koli pogledaš, povsod, v gospodarstvu, javni upravi, šolstvu, zdravstvu, policiji, pravosodju, naletiš na neodgovorno, malomarno ali celo namerno škodljivo izpolnjevanje dolžnosti in na zlorabe pri uveljavljanju pravic. Gotovo ni dneva, da v državi, kjer policaji zmerjajo vlado in njene ministre z izrazom: »lopovi«, to je v Sloveniji, ne bi mediji objavili več škandaloznih primerov izrazito nekulturnega ravnanja.

Že sam predlog razrešitve kulturne ministrice je lep primer nekulturnega ravnanja, saj ne vsebuje nikakršne vsebinske razlage, kaj je pravzaprav razlog, zaradi katerega je potrebno ministrico za kulturo razrešiti. Ni mogoče dvomiti, da bi zaradi nedelovanja, zaradi neizpolnjevanja osnovnih pristojnosti ministrico za kulturo morali razrešiti, toda iz tega razloga bi morali razrešiti najprej predsednika vlade in za njim še vse ostale ministre, saj celotna vlada na čelu z njenim predsednikom ne izpolnjuje svojih nalog in tej državi povzroča le škodo. Namesto, da bi vlada skrbela za odpravljanje neenakosti s sistemskim urejanjem možnosti za zaposlovanje in odpravljanje brezposelnosti, namesto da bi pristopila k urejanju razmer v zdravstvu, šolstvu, policiji, pravosodju, namesto da bi uveljavljala odgovorno izpolnjevanje pristojnosti vseh organov v vsakodnevni praksi, spoštovanje prava in namesto da bi zagotavljala možnosti uveljavljanja socialne države, se naš predsednik vlade raje ubada z razrešitvijo ministrice, ki noče na svojo grbo sprejeti odgovornosti za nezakonite transferje proračunskih sredstev za upravljanje rudnikov v likvidaciji.

Naša vlada gradi ograje na meji s Hrvaško, ki povzročajo škodo državljanom, vsekakor pa dokazujejo, da Slovenija ni kulturna država, saj je ograjevanje Slovenije padlo na nivo Ljubljane v bodeči žici med drugo svetovno vojno, ki si ga lahko ogledamo v mestnem muzeju v Ljubljani na razstavi ob praznovanju osvoboditve 9. maja. Če že hodimo po poteh okupirane Ljubljane, bomo po zaslugi kulture naše vlade lahko hodili še po poteh ograjene Slovenije, na katerih bomo lahko nazorno videli, koliko je naša vlada kulturna in koliko si zasluži, da jo državni zbor razreši, ker ne deluje kulturno, ker sploh ne deluje. Kadar naša vlada deluje, deluje izrazito nekulturno, saj kar naprej nekaj zavaja, skriva, se nespoštljivo norčuje iz slovenskih državljanov, se pretvarja, da deluje v javnem interesu in preganja kriminal, pa dejansko nič ne stori, da bi Slovenija uveljavila odškodninsko odgovornost zoper vse, ki so se nezakonito in na škodo javnih sredstev obogatili in skrili denar v davčnih oazah.

Kako je mogoče, da se slovenska izvršna oblast na očeh naroda lahko obnaša tako nekulturno? Odgovor se skriva v moralni teologiji našega aktualnega predsednika vlade. Moralna teologija je omogočila njegovi politični stranki in tej koaliciji priti na oblast, saj so volivci nekako verjeli, da bo novoizvoljena oblast delovala kulturno, da ne bo lagala, ampak bo spoštovala vsaj deset božjih zapovedi, če že ne tudi slovenskega prava.

Tudi predlog za razrešitev kulturne ministrice, kot je obrazložen v odgovoru UKOM-a, je lep primer moralne teologije, ki je v resnici nasprotje vsega, kar si pod moralo predstavljamo. Prav tej negaciji morale pa večina ljudi očitno verjame, saj je ta morala govorjena v jeziku teologije, to je v jeziku, ki mu ljudje verjamejo ne zato, ker bi bil to jezik resnice, temveč mu verjamejo, ker gre za jezik zapovedi. To je jezik, ki nam pove: »Moli in delaj. Trpi in nič ne razmišljaj. Bodi hvaležen za kruh tvoj vsakdanji. Oprosti grehe grešnikom, ker ne vedo kaj delajo. Veruj, čeprav ne razumeš in razumi, da ne smeš misliti. Izvršuj povelja nadrejenih in teptaj pravice drugih in ne upiraj se oblasti, ki tepta tvoje pravice. Če te oblast klofuta po levem licu, ji nastavi še desnega. Itd.«

Primer razrešitve ministrice za kulturo, ki je le še vprašanje časa, nam torej dokazuje, da moralna teorija naše oblasti ni kulturna nič bolj in nič manj, kot naše ministrstvo za kulturo, saj oba pravzaprav sploh nista kulturna.

Če sledim obrazložitvi predloga predsednika vlade za razrešitev ministrice za kulturo, ta predlog podpiram pod pogojem, da naš državni zbor razreši vse ministre s predsednikom vlade vred, ker dejansko vsi skupaj ne delajo kulturno, zaradi česar je življenje v Sloveniji čedalje revnejše, čedalje manj dostojno, skratka v najširšem pomenu te besede čedalje manj kulturno. Za to vsesplošno stanje v naši kulturi sta v prvi vrsti odgovorni zakonodajna in izvršna oblast, ki kreirata sistemski primitivizem v vseh pojavnih oblikah našega družbenega življenja.

Ker Državni zbor verjetno ne bo izpolnil mojega pogoja za podporo razrešitvi kulturne ministrice, pa dajem Julijani Bizjak Mlakar priznanje za njeno uporniško držo, čeprav razlog ni skrit v kulturi, ampak preprosto v dejstvu, da se ministrica brani prevzeti na svojo grbo odgovornost za najverjetneje nezakonit in netransparenten način financiranja upravljanja z rudniki v likvidaciji, ki bi jo morala prevzeti po skrivnostnem sklepu vlade, ki ga omenjajo mediji, UKOM pa ga posreduje šele po zelo odločni zahtevi in to kljub temu, da iz tega sklepa ni mogoče razbrati, za kaj pravzaprav gre. Če ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar ne bo podlegla dobronamernemu pritisku svojega strankarskega predsednika in bo vztrajala pri svoji odločitvi, da odbrani svojo čast pred državnim zborom, bomo nemara izvedeli zakaj dejansko gre.

No, da, možnosti so majhne, kajti verjetno se bo premislila in bo v postopku prepričevanja svojo odpoved razkrivanja resnice verjetno dobro unovčila. Kakor koli, prav kmalu bomo priče razrešitvi, ki pa gotovo ne bo v prid slovenskih davkoplačevalcev, ki bodo še naprej pridno s svojo revščino plačevali kulturo moralne teologije naše politike. Sicer pa prav kmalu razrešeni ministrici Julijani Bizjak Mlakar svetujem po Prešernu:

»Kako hočeš bit poet

In ti pretežko v prsih je nosit

Al pekel, al nebo?

Stanu se svojega spomni,

Trpi brez miru.«

 

Odgovornost v ograji neumnosti II.: tisti, ki odločajo, ne odgovarjajo

V vseh dobro delujočih pravnih redih je natančno znano, kdo je kaj odločil in kdo je za kaj odgovoren. Kdor odloča, tudi odgovarja. V primitivnih in slabo delujočih pravnih redih pa tisti, ki odločajo, ne odgovarjajo, ker pravzaprav ni znano, kdo je kaj odločil, saj se imena skrivajo ali pa se posegi izvršijo brez konkretnih odločb ali pa se ukrepa na podlagi odločb nepristojnih organov. Tudi v gospodarstvu se ta vzorec iz javne sfere ponavlja, saj uprave pogosto ne odločajo transparentno in ni dokumentirano zapisanih odločitev.

Vladanje Cerarjeve vlade nedvomno označujejo sprenevedanje v zvezi z izgradnjo drugega tira Divača-Koper in neumnosti, ki jih ta vlada počne z ograjevanjem Hrvaško –Slovenske meje. Višino škode zaradi nerazumnega odklanjanja najugodnejšega načina gradnje drugega tir Divača – Koper je v svoji obsežni analizi natančno izračunala skupina strokovnjakov pod vodstvom dr. Jožeta Damijana. Škoda zaradi ograjevanja Slovenije bo za državo mnogo manjša od že povzročenih škod znamenitih primerov, kot je gradnja TEŠ6 ali primerov malomarnega bančnega poslovanja, toda to je aktualen primer, ki se odvija pred našimi očmi nazoren in razkriva logiko, zaradi katere se pri nas odgovornost v resnici sploh ne uveljavlja.

Dejstvo je, da je slovenska vojska ob pomoči češke vojske postavila več sto kilometrov bodeče žice v času, ko so begunci v tisočih prehajali Slovenijo organizirano in pod nadzorom z vlaki in avtobusi in nenadzorovanega prehajanja meje, razen nekaj primerov, ko je hrvaška oblast organizirala pregon beguncev mimo mejnih prehodov in tudi prek rek ni bilo. Namesto, da bi Cerarjeva vlada ukrepala proti hrvaškim kršitvam evropskih pravil nadzora nad prehajanjem meje, je brez potrebe na stroške proračuna postavila več sto kilometrov bodeče žične ograje (koliko km je bilo dejansko postavljenih in koliko je to stalo, je javnosti skrito, ker bi naj šlo za podatke, ki naj bi bili vojaška skrivnost, čeprav gre za pristojnosti policije). Po tem, ko se je organizirano prehajanje meje ustavilo, ker je Evropa po predlogu Mira Cerarja organizirala brutalno pretepanje beguncev na grško-makedonski meji, je vojska žične ograje, ki so bile plačane iz proračuna v neznani višini, odstranila in sedaj postavlja tako imenovane panelne ograje, ki prav tako kot žične ograje nimajo drugega namena, kot omogočiti pretok javnega denarja iz proračuna na račun podjetja, ki je pridobilo državno naročilo brez postopka javnega naročanja. Te panelne ograje so gotovo še mnogo dražje od žičnih ograj. Ograje dejansko postavljajo različni podizvajalci, ki za svoje delo prejmejo mnogo manj kot njihov naročnik, ki gradi ograje za državo. Ne bi bil presenečen, če se bo naknadno izkazalo, da so postavljali ograje dejansko neki delavci podizvajalcev tako rekoč zastonj, prav tako pa ne bom presenečen, če se bo kdaj izkazalo, da je država za panele in drugi potrebni material plačala nekajkrat več, kot stane ta material v maloprodaji v trgovinah z gradbenim materialom.

Na terenu skušajo policaji vzbuditi pri državljanih simpatijo za postavljanje te neumnosti v obliki ograje in ponujajo ljudem v podpis nekakšne izjave o soglasju za postavitev ograje na njihovih parcelah. Lastniki parcel seveda razlagajo policajem, da se s takšno neumnostjo ne morejo strinjati in da se naj sramujejo, ker sodelujejo v očitnem oškodovanju javnih sredstev. Policaji pojasnjujejo, da sami niso nič krivi in da morajo ravnati po ukazih svojih nadrejeni organov. Na vprašanje, kdo je sklenil, da se ograje postavijo, dobi državljan odgovor, da je sklep sprejela vlada. Toda Vlada po 8. členu Zakona o nadzoru nad državno mejo sploh ni pristojen organ za odločanje, temveč zakon podeljuje pooblastilo za postavljanje tehničnih ovir na meje policiji. Sklep, ki ga sprejme po zakonu nepristojen organ je pravno ničen in nikogar ne obvezuje. Sploh pa splošen sklep, da se ogradi meja, še ne pomeni, da se postavi ograja natančno na določeni parceli, na primer nekje ob Kolpi. Zato bi policija morala realizirati svojo pristojnost po političnem sklepu vlade z izdajo ustreznih odločb lastnikom in ne z zbiranjem brezpredmetnih soglasij, ki vrhu vsega nimajo nikakršnih posledic. Tudi, če se kdo ne strinja z ograjo na svoji parceli, jo vseeno dobi za kazen enako kot tisti, ki je za svoje strinjanje nagrajen z ograjo. Če kdo zahteva izdajo odločbe kot konkretnega pravnega akta, mu policija pojasni, da takšnih odločb ne izdaja, temveč, da ograjo kar postavi, kar so lastniki dolžni trpeti, kar je svojevrsten izbris lastninske pravice in nato še odvzem ustavne pravice do sodnega varstva, saj se zoper odločbo, ki je ni, niti ne moreš pritožiti. Neizdana odločba tudi ni molk organa, saj ne gre za postopek na vlogo stranke, temveč za uradno ravnanje pristojnega organa, ki brez odločbe posega v ustavno zavarovano lastninsko pravico. Če državljan policaja, ki mu razlaga, naj bo hvaležen, da z ograjo, ki kot v konkretnem primeru ob Kolpi na 200 metrih vsebuje kar 8 odprtih vrat širokih 3,5, 2,5 ali 1,2 metra varuje njegovo premoženje pred begunci, prijazno zaprosi, naj mu vsaj pove, kdo je dejansko odločil, da se na tak neumen način porablja javen denar in se ljudem povzroča škoda, dobi odgovor, da je to odločila nekakšna komisija pri ministrstvu za notranje zadeve. Ko državljan sitnari dalje in želi izvedeti imena  članov komisije, ki sprejema nezakonite in bebave odločitve, s katerimi se namerno povzroča škoda proračunu in prizadetim občanom, mu terenski policaj zaupa, da imen pač ne more povedati, ker jih ne pozna. Ni pomembno, ali terenski policaj imen res ne pozna, ali pa laže in ta imena namerno prekriva. Pomembno je, da državljan ne more izvedeti, kdo je dejansko odločil z postavitvijo ograje na njegovi parceli povzročiti škodo in torej škode ne more terjati od osebe, ki je dejansko s svojo odločitvijo škodo povzročila, temveč lahko toži le državo, ki odgovarja za ravnanje svojih organov. Toda tudi v tem smislu, je državljan v težavah, saj ne ve, ali mu je škodo povzročila vlada, ali ministrstvo za notranje zadeve, ali neka uprava znotraj policije.

Vidimo, da za škodljivo ravnanje ne moremo klicati na odgovornost podizvajalce prevzemnika naročila, niti ne policije, saj je sklep o ograji sprejela vlada, toda tudi vlada ni odgovorna za odločitve komisije, neznanih imen odločevalcev. Tako je to v Sloveniji genialno urejeno, da ne vemo, kdo je pravzaprav kaj odločil in zato ne moremo vedeti, kdo je za kaj odgovoren. Kdor počne neumnosti in povzroča škodo ni odgovoren, če dela po nalogu drugih, ti drugi pa niso ravnali krivdno, če je odločila komisija, ki skriva svoja imena. Četudi komisija ne bi uspela prikriti svojih imen, saj odločb ne izdaja, pa ne bi bila kriva, saj je izvajala sklep vlade, ta pa seveda ne odgovarja, če ščiti varnost državljanov s tem, da jim povzroča škodo. Nemara je edina sankcija izguba kredibilnosti v očeh javnosti, kar se izkaže na naslednjih volitvah, če propaganda s spretno demagogijo, ki jo širijo naši mediji ne uspe zamegliti in skriti vsa zavržena ravnanja oblasti, s katerimi je bila povzročena škoda, za katero nihče ne odgovarja in se je socializirala v siromašenje prebivalstva, ki potrpežljivo prenaša vse bolj samovoljno in čedalje manj ravnanje države in njenih organov.

Ta vzorec skrivanja odgovornosti se ponavlja praktično v vseh primerih, ko raziskovalni novinarji po nalogu politikov v prerivanju za oblast razkrijejo kakšno veliko oškodovanje in packarijo naše izvršne in zakonodajne oblasti. Če že pride do uveljavljanja odgovornosti v kazenskih in v pravdnih postopkih, je rezultat teh prizadevanj praktično ničen, ker sodišča, ki morajo spoštovati veljavno pravo, ne najdejo podlage za obsodilne obsodbe, še manj pa dovolj podlage, da bi komu naložile povrniti, kar je neupravičeno pridobil, ali plačati odškodnino za škodo, ki jo je povzročil.

V vseh dobro delujočih pravnih redih je natančno znano, kdo je kaj odločil in kdo je za kaj odgovoren. Kdor odloča, tudi odgovarja. V primitivnih in slabo delujočih pravnih redih pa tisti, ki odločajo, ne odgovarjajo, ker pravzaprav ni znano, kdo je kaj odločil, saj se imena skrivajo ali pa se posegi izvršijo brez konkretnih odločb ali pa se ukrepa na podlagi odločb nepristojnih organov. Tudi v gospodarstvu se ta vzorec iz javne sfere ponavlja, saj uprave pogosto ne odločajo transparentno in ni dokumentirano zapisanih odločitev. Uprave bank, tako naj ne bi odgovarjale za odločitve kreditnih odborov, uprava DARS oddaja javna naročila po odločitvah strokovne komisije za javna naročanja, lastniki preko nadzornih svetov upravljajo družbe, namesto da bi jih nadzorovale in nadzorni sveti neuradno nalagajo upravam škodljive odločitve, za kar nimajo kritja v skupščinskih sklepih. Povedano drugače, če v urejenih družbah vemo, da pije tisti, ki tudi plača, je za Slovenijo značilno, da vemo le to, da tisti, ki pije ne plača in da plačamo zapitek odločevalcev državljani s svojim garanjem in odrekanjem vsega, kar si kot ljudje zaslužimo in kar kot normalni ljudje želimo, a nam naš politični in civilni sistem primitivnega upravljanja ne privošči, sami pa nismo dovolj odločni, da bi si svoje pravice izborili in preprečili našim brezvestnim politikom in menedžerjem pijančevati na naš račun. Tako je odgovornost ograjena z ograjo neumnosti.