Quo vadis, slovenski odnosi z javnostmi?

Letošnja slovenska konferenca o odnosih z javnostmi je jubilejna, 20. po vrsti. V Portorožu bodo 20. in 21. aprila strokovnjaki za odnose z javnostmi razpravljali o – transformacijah.

Živimo v času intenzivnih transformacij – nenehnih družbenih in tehnoloških sprememb, prehitrih preoblikovanj odnosov in preobrazb v njih, v obdobju vsakdanje pretvorbe družbe, organizacij in resničnosti, ki jo bolj kot resnica in preverljiva dejstva krojijo lažne novice, post-resnica in alternativna dejstva v plehkih populističnih 140 znakih ali še manj.

Vse bolj se zdi, da usodo in vlogo poklica svetovalca in upravljavca odnosov z javnostmi krojijo digitalni vplivneži in ne etične norme, participacija in vključevanje deležnikov; marketinški proračuni in prodajni cilji, ne pa doseganje vzajemno koristnih odnosov med organizacijami in ključnimi deležniki in javnostmi (pridobivanje in ohranjanje družbenega dovoljenja za delo); samozvani »piarovci« in populistični gromovniki, ne pa nenehno se učeči in zavzeti upravljavci odnosov, ki jim je komuniciranje glavno orodje.

Mar res?

Poklic svetovalca in upravljavca odnosov z javnostmi, v katerem ne zadošča zgolj obvladovanje obrti, temveč je potrebna nenehna etična presoja, vključevanje deležnikov, upoštevanje ne le organizacijskih, temveč predvsem širših družbenih interesov in konteksta, ne bo izumrl. Roboti nas ne bodo nadomestili; in tudi še tako sofisticirane digitalne platforme za komuniciranje ne; ker (še) ne znajo etično presojati, vzpostavljati, graditi in upravljati z odnosi; ne znajo in ne zmorejo vzpostavljati zaupanja; ne zmorejo čustvovati.

Ostaja pa osrednje vprašanje: kako naj komunikatorji pripomoremo, da bodo zaupanje in interes javnosti (ne le predsednikov uprav in organizacij), legitimnost in avtentičnost postali norma, v okviru katere bomo delovali strokovno usposobljeni komunikacijski strategi v prid družbe kot celote?

Nadejam si, da bomo na to vprašanje in podobne dileme skušali najti odgovore na jubilejnem, 20. Skoju. In da bomo znali spodbuditi mlajše kolege k ambicioznejšem tvornem sodelovanju v stroki in Slovenskem društvu za odnose z javnostmi.